Głównej zawartości

Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie utworzonych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.

 

Attachments:
Download this file (PLAKAT - Obwieszczenie okręgi wyborcze.pdf)Obwieszczenie[ ]2703 kB

Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Stargardzkiego oraz na ich rzecz - upowszechniania kultury fizycznej w zakresie koszykówki tj. organizacji, szkolenia, prowadzenia drużyn zespołowych w rozgrywkach sportowych.

 Attachments:
Download this file (Wyniki Spójnia 2014 (1).docx)Wyniki Spójnia 2014 (1).docx[ ]18 kB

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”.

Attachments:
Download this file (Rozeznanie rynku - termomodernizacja I LO.doc)Ogłoszenie[ ]84 kB

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa oraz działek stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego, ogłoszonego w dniu 16. lipca 2014 r.

Attachments:
Download this file (wyniki post.pdf)Wyniki postępowania[ ]124 kB

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim".

Attachments:
Download this file (rozeznanie cenowe.pdf)Rozeznanie cenowe[ ]501 kB

Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że na podstawie uchwały Nr 2840/14 z dnia 17 lipca 2014 r., unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania zdrowia fizycznego i psychospołecznego osób z niepełnosprawnością.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) zapraszamy do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych i podmiotów określonych     w art. 3 ust. 3 do udziału w pracy Komisji Konkursowej w 2014 r. w celu dokonywania oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Stargardzki.

Attachments:
Download this file (Formularz zgłoszeniowy.doc)Formularz zgłoszeniowy[ ]32 kB

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) informujemy, że Fundacja na rzecz ochrony zdrowia psychicznego „Pracownia” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Gdańskiej 4, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w obszarze ochrony
i promocji zdrowia w zakresie wspierania zdrowia fizycznego i psychospołecznego osób w wieku 50+, pn. Warsztat socjoterapeutyczny „Jestem jeszcze potrzebny… - warsztaty rozwoju osobistego dla osób po pięćdziesiątym roku życia”.

Attachments:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]2543 kB

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) informujemy, że Fundacja na rzecz ochrony zdrowia psychicznego „Pracownia” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Gdańskiej 4, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w obszarze ochrony
i promocji zdrowia w zakresie wspierania zdrowia fizycznego i psychospołecznego osób z niepełnosprawnością, pn. Warsztat socjoterapeutyczny „Warsztat umiejętności komunikacji i rozwoju osobistego dla osób niepełnosprawnych”.

Attachments:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]2492 kB

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. drogowych.