Głównej zawartości

Zaproszenia do składania ofert na świadczenie usługi z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na stronie Powiatu Stargardzkiego.

Attachments:
Download this file (Załącznik  00037.pdf)Załącznik 00037.pdf[ ]1638 kB

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 

Attachments:
Download this file (inf o wyniku post..pdf)inf o wyniku post..pdf[ ]66 kB

Starosta Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu w przypadku niemożności dopełnienia tego obowiązku przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie lub lekarza dokonującego oględzin w przypadkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny z dnia 3 sierpnia 1961 r. (Dz. Nr. U. 39 poz.202).

Attachments:
Download this file (OFERTA.doc)OFERTA.doc[ ]26 kB
Download this file (ZAPYTANIE OFERTOWE II.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE II.pdf[ ]1255 kB

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Attachments:
Download this file (Załącznik 00014.pdf)Załącznik 00014.pdf[ ]4774 kB

Zarząd Powiatu Stargardzkiego dokonał wyboru realizatorów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Attachments:
Download this file (wynik konkursu.pdf)wynik konkursu.pdf[ ]444 kB

Program współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie podziału nieruchomości w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4347Z na odcinku Storkowo-Ginawa, odcinek I od km 7+445 do km 10+316, polegająca na budowie ścieżki rowerowej”

Attachments:
Download this file (inf. o wyniku.pdf)inf. o wyniku.pdf[ ]125 kB

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie dokumentacji geodezyjno–prawnej w zakresie podziału nieruchomości w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4347Z na odcinku Storkowo - Ginawa, odcinek I od km 7+445 do km 10+316, polegająca na budowie ścieżki rowerowej.

Starosta Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu.

Attachments:
Download this file (OFERTA.doc)OFERTA.doc[ ]26 kB
Download this file (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]1255 kB

Zarząd Powiatu Stargardzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatów do składu komisji konkursowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.