Głównej zawartości

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014).

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim w oparciu o posiadany audyt efektywności ekologicznej. Informacja w załączniku

Attachments:
Download this file (doc07178820141022080922.pdf)Informacja[ ]1527 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim w oparciu o posiadany audyt efektywności ekologicznej. Informacja w załączniku

Attachments:
Download this file (doc07178720141022080857.pdf)Informacja[ ]2038 kB

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie składu Komisji oraz czasu i miejsca dużyrów.

Attachments:
Download this file (KOMUNIKAT.pdf)Komunikat PKW[ ]95 kB

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) zapraszamy do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych i podmiotów określonych  w art. 3 ust. 3 do udziału w pracy Komisji Konkursowej w 2014 r. w celu dokonywania oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Stargardzki.

Attachments:
Download this file (Zaproszenie do komisji II tura piłka.docx)Treść zaproszenia[ ]14 kB

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego Powiatu Stargardzkiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie na internet i BIP Piłka II tura.docx)Treść ogłoszenia[ ]17 kB

Pracowania Pozarządowa (dawniej KCWIS) oferuje przedstawicielom organizacji pozarządowych możliwość uczestnictwa w spotkaniach, których celem jest budowanie oraz rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami a lokalnym samorządem. Informacja w załączniku.

Attachments:
Download this file (doradztwo.docx)Informacja [ ]166 kB

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego uprzejmie przypomina,że dnia 23 stycznia 2015 r. upływa termin ważności decyzjiw zakresie gospodarowania  odpadami  tj.  zezwoleń na:zbieranie odpadów,odzysk odpadów,unieszkodliwianie odpadów.

Zarząd Koła Łowieckiego „Daniel” w Stargardzie informuje, że na podstawie obowiązującego prawa – rolnik jako posiadacz upraw rolnych zobowiązany jest do ochrony swoich pól przed zwierzyną łowną, a także do współdziałania w tej kwestii z kołem łowieckim.