Głównej zawartości

 

1. Iński Park Krajobrazowy, Kamienna Buczyna, Wyspa Sołtyski, Góra Głowacz, Miałka, Ostrowie
2. Rezerwat Ozy Kiczarowskie
3. Rezerwat  Dęby Sądowskie
4. Rezerwat Gogolewo
5. Żabie Uroczysko
6. Droga od wsi Granica do Waliszewa
7. Dolina rzeki Iny pomiędzy Poczerninem a Sownem
8. Oczka polodowcowe w okolicy Kiczarowa i Grabowa
9. Okolice wsi Lipka i Piasecznik nad pradoliną Iny
10. Stawy pomiędzy Dzwonowem, Krzywcem a Kępami
11. Pływające wyspy na jeziorze Kamienny Most
12. Lasy w okolicy wsi Bród i Wieleń
13. Okolice wsi Błotno i Sierakowo
14. Lasy między wsiami: Kępno, Mosina i Lutkowo
15. Jezioro Gardzko
16. Jezioro Głębokie
17. Jeziora Marianowskie i Wiechowskie
18. Puszcza Goleniowska w okolicy Sowna, Strumian, Wielichówka i Cisewa
19. Otoczenie przyrodnicze na dawnych podzamczach w Szadzku, Krępcewie, Krzywnicy i Pęzinie
20. Parki podworskie w: Barzkowicach, Koszewku, Wierzchlądzie, Pęzinie, Małkocinie i Kamiennym Moście
21. Jezioro Miedwie
22. Planty Stargardzkie

Źródło: Centrum Informacji Turystycznej w Stargardzie

Powiat Stargardzki ma do zaoferowania niepospolite walory, które wynikają z jego położenia geograficznego. Granice powiatu obejmują równiny: Pyrzycko-Stargardzką, Nowogardzką oraz Pojezierze Ińskie. We wschodniej części powiatu znajduje się Iński Park Krajobrazowy. Na zachód od Stargardu rozciąga się piąte co do wielkości jezioro w Polsce – Miedwie, a w gminie Kobylanka - południowa część Puszczy Goleniowskiej. Ukształtowany działalnością lądolodu skandynawskiego krajobraz jest bardzo urozmaicony. Można tu podziwiać ciągnące się równoleżnikowo pasma wzgórz na Wyżynie Ińskiej, z których najwyższe - Góra Głowacz, wznosi się na wysokość 180 m n.p.m. Rzeźbę powierzchni urozmaicają doliny rzek: Ina, Krąpiel, Krępa, Mała Ina, Pęzinka.

Fot. Tomasz Burakowski

Na terenie powiatu jest wiele malowniczych zakątków. Miejscem, które warto zobaczyć jest Iński Park Krajobrazowy utworzony w 1981 roku, obejmujący pow. ok. 18 000 ha i otulinę o pow. ok. 26 000 ha, w którym znajduje się także kilka rezerwatów przyrody:

• „Głowacz” – rezerwat leśny o pow. 78,7 ha, chroniący krajobraz polodowcowy ,
• „Kamienna Buczyna” o pow. 15,27 ha i „Wyspa Sołtyski” o pow. ca 22, 9 ha - utworzone dla ochrony buczyny,
• „Bórbagno Miałka” - ochrona boru bagiennego, pow. 34,2 ha,
• „Krzemienne Źródliska” - zachowanie kompleksu bagiennych lasów o charakterze źródliskowym, pow. ca 76 ha.
 
Znajduje się tutaj 18 jezior o powierzchni powyżej 5 ha i 45 mniejszych. Największym akwenem jest jezioro Ińsko o powierzchni 596 ha, niezwykle urokliwe połączenie pięciu rynien otoczonych wzniesieniami, z trzema wyspami - największa z nich, będąca rezerwatem przyrody Wyspa Sołtyski, zajmuje około 20 ha. Park obejmuje najcenniejszy przyrodniczo i krajobrazowo fragment Pojezierza Ińskiego. Flora Ińskiego Parku Krajobrazowego liczy około 700 gatunków roślin naczyniowych. Oznacza to, że spotkać tu można 1/3 roślin występujących w Polsce. W licznych jeziorach żyją rzadkie gatunki ryb, takie jak sieja i sielawa. Na terenie parku występują niezwykle korzystne warunki życia dla płazów i gadów. Park jest ostoją ptaków o randze europejskiej oraz obszarem specjalnej ochrony ptaków Europejskiej Sieci Natura 2000. Stwierdzono, iż do lęgów na Pojezierzu Ińskim przystępują 142 gatunki ptaków.

Poza Ińskim Parkiem Krajobrazowym dla ochrony wartości przyrodniczych w powiecie wyodrębniono rezerwaty przyrody:
 • „Gogolewo” – o pow. 3 ha. Obszar łąk w dolinie rzeki Krąpiel. Stanowiska pełnika europejskiego i in. rzadkich gatunków roślin na łąkach rdestowo-ostrożeniowych,
• „Ozy Kiczarowskie” – wał ozowy – twór geologiczny powstały w trakcie wycofywania się lodowca, o pow. 4,7 ha. Zlokalizowany na płn.-wsch. od Stargardu, przecina go droga Stargard-Chociwel,
• „Dęby Sądowskie”- fragment lasu grądowego z pomnikowymi okazami dębów i stanowiskami roślin chronionych m.in. storczyków w runie, pow. ca 3 ha.

Fot. Lidia Kasicka

Na ziemi stargardzkiej jest również wiele innych uroczych miejsc, jak choćby malownicza dolina rzeki Krąpieli o typowo górskim charakterze, z głęboko wciętym i krętym korytem. Zbocza doliny mają różne nachylenie, a ich wysokość sięga nawet 16 metrów. Na niewielkiej powierzchni występuje duże bogactwo flory i fauny a obfitość gatunków sprawia, że jest to jeden z najbardziej interesujących obszarów przyrodniczych na Pomorzu Zachodnim.

Piękne tereny znajdziemy także na obszarze gminy Stara Dąbrowa i w gminie Dolice, bogatej w kompleksy leśne. Przepływająca tędy Mała Ina należy do przyjemnych tras spływów kajakowych. Podobnymi walorami odznacza się gmina Marianowo, położona w dorzeczu trzech rzek: Krąpieli, Krępy i Dołżnicy. Bogate w runo leśne i zwierzynę łowną lasy porastają także znaczne obszary gminy Suchań.

Fot. Ewa Januszkiewicz

Powiat usytuowany jest na południe od stolicy województwa zachodniopomorskiego - Szczecina. Przez Stargard i teren powiatu stargardzkiego biegnie droga krajowa nr 10, prowadząca ze Szczecina do Bydgoszczy i dalej do Torunia i Warszawy. Stolicę powiatu dzieli odległość 40 km od granicy państwa, 36 km od Szczecina, 180 km od Berlina i 120 km od terminalu promowego w Świnoujściu. W odległości około 40 km od Stargardu znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Goleniów, z którego dogodne połączenia umożliwiają komunikację lotniczą ze światem. Stargard stanowi ważny węzeł kolejowy na mapie kraju. Linie kolejowe łączą miasto i region ze wszystkimi metropoliami Polski.

Źródło: Google Maps

 

Powiat stargardzki jest jednym z największych w Polsce a zarazem najbardziej rozległym powiatem w województwie zachodniopomorskim. Obejmuje 1.519 km kw. powierzchni. Wg danych GUS za rok 2015 liczba mieszkańców wynosiła 120 422 osób. W skład powiatu wchodzi 10 gmin:
 
• gmina miejska: Stargard
• gminy miejsko-wiejskie: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Suchań
• gminy wiejskie: Dolice, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard.

Stolicą i siedzibą władz powiatowych jest Stargard - miasto o powierzchni 48 km kw. i liczbie ludności ok. 70 000. Korzystne położenie komunikacyjne, bliskość strefy przygranicznej i międzynarodowego portu lotniczego oraz niewątpliwe walory turystyczne, to atuty, które stanowią o atrakcyjności powiatu stargardzkiego.