Głównej zawartości

Po wysoko ocenionej przez sarneńskie władze samorządowe wizycie młodzieży ukraińskiej w naszym powiecie, przedstawiciele Starostwa Powiatowego ze Stargardu Szczecińskiego zostali zaproszeni na obchody 20-lecia Niepodległości Ukrainy, które przypadało w dniu 24 sierpnia 2011 r. Delegacji przewodniczyła Iwona Wiśniewska – członek Zarządu Powiatu.

W dniach 13-19 czerwca 2011 r., na zaproszenie Starosty Stargardzkiego Waldemara Gila, gościła w Powiecie Stargardzkim grupa ukraińskiej młodzieży w przedziale wiekowym 13-17 lat, z Rejonu Sarneńskiego, z którym nasz powiat zawarł umowę o współpracy. Wraz z dwoma opiekunkami liczyła ona 19 osób.

Podczas oficjalnej wizyty delegacji Powiatu Stargardzkiego w miejscowości Sarny na Ukrainie, złożonej w dniach 8-10 października 2010 r., doszło do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Rejonem Sarneńskim Obwodu Rówieńskiego.

W dniach od 14-18 września 2009 r. do województwa zachodniopomorskiego przybyli ukraińscy samorządowcy. Oprócz zajęć w Instytucie Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Ukrainy odwiedzili jeszcze gminy i powiaty naszego województwa, zaznajamiając się z praktycznym funkcjonowaniem struktur miejscowego, polskiego samorządu.

Współpraca Polski i Ukrainy stała się możliwa z chwilą odzyskania przez oba państwa niepodległości. Ukraina uzyskała niepodległość 24 sierpnia 1991 r. Polska jako pierwsza uznała ten fakt. Już 8 września 1991 r. został podpisany wspólny komunikat, dotyczący nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Ukrainą. Rozpoczynający urzędowanie w obu krajach przedstawiciele dyplomatyczni nazwani zostali specjalnymi wysłannikami rządów.