Głównej zawartości

Po wysoko ocenionej przez sarneńskie władze samorządowe wizycie młodzieży ukraińskiej w naszym powiecie, przedstawiciele Starostwa Powiatowego ze Stargardu Szczecińskiego zostali zaproszeni na obchody 20-lecia Niepodległości Ukrainy, które przypadało w dniu 24 sierpnia 2011 r. Delegacji przewodniczyła Iwona Wiśniewska – członek Zarządu Powiatu.

W skład delegacji weszli również: Dorota Mazur – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Tadeusz Ler – Sekretarz Powiatu, Mirosław Opęchowski – Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Powiatu oraz Krzysztof Szypowski, zajmujący się w ramach Wydziału Kultury i Promocji współpracą międzynarodową.

Uczestnicy delegacji, oprócz udziału w uroczystościach w Sarnach, gościli przez jeden dzień w stolicy Ukrainy – Kijowie. Podczas całego pobytu była możliwość poznania kilku placówek oświatowych różnych szczebli, wchodzących w skład Powiatu Sarneńskiego, w tym Kolegium im. Tarasa Szewczenki w Sarnach, jedyną w tym rejonie Ukrainy placówką oświatową, prowadzącą nauczanie języka polskiego.

Członkowie delegacji wspólnie z ukraińskimi samorządowcami zasadzili przed gmachem Rejonowej Administracji Państwowej w Sarnach krzewy kaliny, należące do narodowej symboliki. W ukraińskiej tradycji białe kwiaty kaliny symbolizują czystość, a czerwone jagody krew, przelaną w walce o niepodległość. Spotkanie było również okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń urzędniczych oraz rozmów o planach dotyczących dalszej współpracy.

Opracował: K.Szypowski