Głównej zawartości

Podczas oficjalnej wizyty delegacji Powiatu Stargardzkiego w miejscowości Sarny na Ukrainie, złożonej w dniach 8-10 października 2010 r., doszło do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Rejonem Sarneńskim Obwodu Rówieńskiego.

Delegacji przewodniczył Wiecestarosta – Tadeusz Szumski. W skład delegacji weszli również: Członek Zarządu - Marek Stankiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Jacek Tomkowiak, Dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu – Jerzy Hernet. Umowa dotyczy takich obszarów, jak: kultura, oświata, sport, ochrona zdrowia, turystyka. Obowiązuje przez cztery lata i w wypadku nie wnoszenia zastrzeżeń przez żadną ze stron, jest automatycznie przedłużana na kolejne czteroletnie okresy.


Opracował: K.Szypowski