Głównej zawartości

Współpraca Polski i Ukrainy stała się możliwa z chwilą odzyskania przez oba państwa niepodległości. Ukraina uzyskała niepodległość 24 sierpnia 1991 r. Polska jako pierwsza uznała ten fakt. Już 8 września 1991 r. został podpisany wspólny komunikat, dotyczący nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Ukrainą. Rozpoczynający urzędowanie w obu krajach przedstawiciele dyplomatyczni nazwani zostali specjalnymi wysłannikami rządów.

Pierwszym dokumentem na szczeblu współpracy międzynarodowej była podpisana 10 października 1991 r. umowa pomiędzy Rządem RP i Rządem Ukrainy, dotycząca handlu i współpracy gospodarczej. Już 13 października 1991 r. podpisano „Deklarację o zasadach i podstawowych kierunkach rozwoju stosunków polsko-ukraińskich”. Stosunki dyplomatyczne nawiązano od 4 stycznia 1992 r. Oficjalna wizyta ówczesnego prezydenta Ukrainy – Leonida Krawczuka, jaka miała miejsce 18 maja 1992 r. zaowocowała podpisaniem „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy”. W dniach 14-15 maja 1999 r. ówczesny Prezydent RP – Aleksander Kwaśniewski wziął udział w Szczycie Prezydentów Państw Europy Środkowej we Lwowie. Od stycznia 2000 r. następuje rozszerzenie współpracy ekonomicznej oraz współdziałanie na forum międzynarodowym. Od 21 listopada 2004 r. do 23 stycznia 2005 r., czyli podczas trwania Pomarańczowej Rewolucji, Polska wspierała ukraińską opozycję i drogę do osiągnięcia pełnej demokratyzacji struktur państwowych.

Współpraca samorządów Polski i Ukrainy rozpoczęła się znacznie później. W ramach projektu autorskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie „Współpraca partnerska gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie środkowej Ukrainy” gminy i powiaty naszego województwa na początku 2009 roku nawiązały współpracę z samorządami Ukrainy. Umowy na realizację projektu zostały podpisane z jednostkami samorządu terytorialnego, biorącymi w nim udział. Ideą przewodnią Projektu miała być wymiana doświadczeń w pracy i osiągnięć na poziomie gminy i powiatu podczas kilkudniowych wizyt pracowników z poszczególnych jednostek partnerskich. Gotowość uczestnictwa w projekcie zgłosiło 19 jednostek samorządowych z województwa zachodniopomorskiego, z których 18 w celu poznania partnerów, po pewnym czasie złożyło wizytę na Ukrainie.

W maju 2009 roku doszło do pierwszej wizyty delegacji Powiatu Stargardzkiego w mieście Sarny Rejonu Sarneńskiego (w ukraińskim podziale administracyjnym rejon jest odpowiednikiem powiatu) Obwodu (odpowiednik województwa) Rówieńskiego. Złożyli ją: Starosta Stargardzki Waldemar Gil oraz Wojciech Brochocki – radny Rady Powiatu. Zapoznano się z funkcjonowaniem ukraińskich struktur samorządowych, zwiedzano placówki oświatowe, przygotowując grunt do podpisania Listu Intencyjnego i w przyszłości właściwej umowy o współpracy pomiędzy samorządami.

Opracował: K. Szypowski