Głównej zawartości

Ireneusz Rogowski - od 1 grudnia 2014 roku Starosta Stargardzki; urodzony 03.01.1970 r. w Stargardzie. Wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomiczny – informatyka i ekonometria w zakresie systemy informacyjne zarządzania – magister.

Iwona Wiśniewska – od 1 grudnia 2014 roku Wicestarosta; urodzona 01.09.1967 r., Wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, politologia i nauki społeczne, spec. socjologia – magister.

Adam Chrałowicz – od 1 grudnia 2014 roku Członek Zarządu Powiatu; urodzony 28.09.1958 roku w Stargardzie Szczecińskim. Wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński – magister politolog, bezpieczeństwo państwa.

Irena Agata Łucka – od 1 grudnia 2014 roku Członek Zarządu Powiatu; urodzona 11.11.1972 roku w Szczecinie. Wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński – doktor nauk ekonomicznych, Akademia Rolnicza – inżynier ochrony środowiska

Tadeusz Mieczysław Ler – od 2006 roku Sekretarz Powiatu; urodzony 01.01.1965 r. w Szczecinku. Wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński – pedagog specjalny.