Głównej zawartości

Waldemar Gil – od 26 kwietnia 2017 roku Wicestarosta; ur. 6.12.1951 r. w Zamościu. Wykształcenie: Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn – inżynier mechanik.

Przebieg kariery zawodowej:
1970 – Lokomotywownia Główna PKP w Stargardzie Szczecińskim; 1971 – 1984 – Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Stargardzie, specjalista konstruktor II stopnia; 1984 – Zakład Ślusarstwa Ogólnego S. Szaferski Sowno, ślusarz; 1984 – 1985 – Rzem. Zakład Elektromech. J. Stankiewicz Stargard, elektromechanik; 1985 – 1988 – Zakład Ślusarski W. Gil Stargard; 02.1989 – 08.1989 – P.P.H. „Wataro” Sp. z o.o. Sowno, dyrektor; 09.1989 – 06.1990- kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń W.M. Gil Sowno; 06.1990 – 06.1994 – Urząd Miejski w Stargardzie,  Prezydent Miasta Stargard; 12.1994 – 06.1997 – „Geotermia” Sp. z o.o. Szczecin – dyrektor ds. technicznych; 03.1995 – 05.1995 – Internazionale Packeging Systems Sp. z o.o. Koszewo, dyrektor ds. produkcji; 06.1995 – 08.1995 – Texas Ranch Company Sp. z o.o. Koszewo, dyrektor ds. produkcji; 10.1995 – 10.1996 – Royal Internazional Ltd. Sp. z o.o. w likwidacji Koszewo – likwidator; 11.1996 – 06.2004 – PUI „Eko-Invest” S.A. Szczecin – specjalista ds. realizacji inwestycji; 1996 – 2004 – Przedsiębiorstwo Usług Ciepłowniczych w Stargardzie, prezes; 2002 – 2006 – Starostwo Powiatowe w Stargardzie, radny Rady Powiatu Stargardzkiego, 2006 – 2014 – Starostwo Powiatowe w Stargardzie, Starosta Stargardzki.
Od 2017 - Wicestarosta

Działalność samorządowa: 1994-2002 – radny Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim (1998-2002 – wiceprzewodniczący), 1990-1994 – prezydent miasta Stargard Szczeciński; 1991-1994 – z-ca przewodniczącego Samorządowego Sejmiku Województwa Szczecińskiego; 1993-1994 –  przewodniczący rady Związku Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania”; 1994-1998 – członek Komisji Budżetowej Rady Miejskiej; 1998-2002 – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej; od 2002 – radny Rady Powiatu Stargardzkiego; 2002-2006 – członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu; 2006-2014 – Starosta Stargardzki, od 2014 r. radny Rady Powiatu Stargardzkiego; od 2017 r. – Wicestarosta