Głównej zawartości

Irena Agata Łucka – od 1 grudnia 2014 roku Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego; urodzona 11.11.1972 roku w Szczecinie. Wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński – doktor nauk ekonomicznych, Akademia Rolnicza – inżynier ochrony środowiska

Przebieg kariery zawodowej:

1997-2005 – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – asystent

2005-2012 – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – adiunkt

2008-2014 – Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - dyrektor

2014 – Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego

Ponadto:

2011 – powołana na Członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2012 – Członek Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie

Kursy i szkolenia:

2007 – kurs pedagogiczny dla młodej kadry naukowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US

2011 – szkolenie „Zasada wzajemnej zgodności – wymogi i normy”

2011 – szkolenie „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”

2012 – szkolenie „Formy współpracy nauki i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego w kontekście PROW na 2013 r.”

2013 – szkolenie: „Wymogi wzajemnej zgodności – dobrostan zwierząt”

2014 – II Ogólnopolskie Seminarium dla komisarzy i organizatorów targów, wystaw i imprez promocyjnych