Głównej zawartości

Tadeusz Mieczysław Ler – od 2006 roku Sekretarz Powiatu; urodzony 01.01.1965 r. w Szczecinku. Wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński – pedagog specjalny.

Ponadto:

Uniwersytet Szczeciński – podyplomowe studium prawa administracyjnego i samorządowego; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Akademia Liderów Samorządowych; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – podyplomowe studium pomocy psychologicznej; kurs Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przebieg kariery zawodowej i samorządowej:

1989-2001 – praca w Jednostkach Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

2003-2006 – Urząd Miejski w Stargardzie, naczelnik Wydziału Organizacji Kadr,

od 2006 – Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim, Sekretarz Powiatu.

Współzałożyciel i działacz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół „Pomost”, od 2007 roku – członek oraz sekretarz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.