Głównej zawartości

Iwona Wiśniewska – od 26 kwietnia 2017 roku Starosta Stargardzki; urodzona 01.09.1967 r., wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, politologia i nauki społeczne, spec. socjologia – magister.

Waldemar Gil – od 26 kwietnia 2017 roku Wicestarosta; ur. 6.12.1951 r. w Zamościu. Wykształcenie: Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn – inżynier mechanik.

Ireneusz Rogowski - od 26 kwietnia 2017 roku Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego; urodzony 03.01.1970 r. w Stargardzie. Wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomiczny – informatyka i ekonometria w zakresie systemy informacyjne zarządzania – magister.

Irena Agata Łucka – od 1 grudnia 2014 roku Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego; urodzona 11.11.1972 roku w Szczecinie. Wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński – doktor nauk ekonomicznych, Akademia Rolnicza – inżynier ochrony środowiska

Tadeusz Mieczysław Ler – od 2006 roku Sekretarz Powiatu; urodzony 01.01.1965 r. w Szczecinku. Wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński – pedagog specjalny.