Głównej zawartości

Kondolencje

 prezydent  

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Stargardu Sławomira Pajora.
Był człowiekiem o wielkim sercu, doświadczonym samorządowcem, oddanym sprawom miasta. Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i najbliższym.
Śmierć Prezydenta to wielka strata dla Stargardu.

Przewodniczący Rady Powiatu
wraz z Radnymi  
Starosta Stargardzki
z Zarządem Powiatu
i Pracownikami

Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski podjął decyzję o uruchomieniu syren alarmowych w poniedziałek 23 stycznia 2017 r. o godz. 10:30 na czas trzech minut, na terenie całego powiatu stargardzkiego. W ten sposób uczczona zostanie pamięć zmarłego Prezydenta Stargardu Sławomira Pajora.

W najbliższy poniedziałek 23 stycznia, ulicami Stargardu przejedzie kondukt pogrzebowy z trumną Prezydenta Sławomira Pajora. W związku z tym, stargardzcy policjanci przypominają o czasowej zmianie organizacji ruchu i wyłączeniu z użytku niektórych dróg.

Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie przystąpił do XV edycji „Młoda Krew Ratuje Życie”. Jest to druga szkoła z powiatu stargardzkiego, która zdecydowała się na udział w tegorocznej akcji. Poboru krwi dokonano 18 stycznia 2017 r. Do akcji zgłosiły się 62 osoby, w tym jeden nauczyciel, a po badaniach lekarskich zakwalifikowano 45 osób. Dla 12 z nich było to pierwsze oddanie krwi w życiu. Łącznie pozyskano 20.250 ml pełnej krwi. 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach prowadzi nabór chętnych do udziału w projekcie "BEZ GRANIC". Uczestnicy projektu będą mieli możliwość udziału w kursach języka angielskiego i dwumiesięcznych praktykach w Irlandii.

Na wyposażeniu stargardzkich funkcjonariuszy, którzy służbę pełnią głównie na terenie gminy Kobylanka, pojawił się nowy sprzęt. Alkometr, lornetka oraz latarki, mające ułatwić pracę funkcjonariuszom, zostały sfinansowane przez Gminę Kobylanka.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134,) od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek – usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowym Komendantem Powiatowym Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego został Pan Mirosław Wątroba. We wtorek 18 stycznia Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski spotkał się z nim i pogratulował objęcia stanowiska.

on 16 styczeń 2017

Zapraszamy na otwarcie wystawy pokonkursowej i podsumowanie dziesiątej edycji Powiatowego Konkursu na Komiks. Wernisaż odbędzie się 25 stycznia (środa) o godz. 13.00 w holu Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Konkurs zorganizował Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie, a honorowy patronat nad nim objął Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła z dniem 13 stycznia 2017 roku powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie komisarzowi Arturowi Grendzie. Wcześniej był on Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Pyrzycach.

on 16 styczeń 2017

W związku ze zbliżającym się okresem wyjazdów na ferie, zwłaszcza dzieci i młodzieży, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie informuje o możliwości dokonania – na wniosek organizatorów wycieczki, rodziców lub opiekunów – kontroli trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego autokarów.

Coraz częściej w szkole spotykamy się z problemem uczniów przejawiających niewłaściwe, a wręcz niepożądane zachowania. Jak pracować z takim trudnym uczniem? Jak reagować w konkretnych sytuacjach, w których nasi wychowankowie zachowują się nieodpowiednio? Na te i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy Powiatowej Konferencji „Jak mądrze działać w trudnych sytuacjach wychowawczo?”, która odbyła się w sobotę, 14 stycznia w  Stargardzkim Centrum Kultury.

Przedstawienie pt. „Zapiski Karenmanki” w wykonaniu grupy artystycznej z Gimnazjum nr 2 w Stargardzie zwyciężyło w powiatowym etapie Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych 2016/2017. Zwycięzców wyłoniono dziś w starostwie.

W dniach 30 stycznia-28 kwietnia 2017 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, na obszarze województwa zachodniopomorskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. W załączeniu znajduje się obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku.

W zawiązku z decyzją Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o rozszerzeniu kontraktów terytorialnych o istotne dla regionów inwestycje z dziedziny kultury, w celu nadania im priorytetowego znaczenia przy aplikowaniu o środki z osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury.

on 13 styczeń 2017

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad nimi. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Płk dypl. pil. Ireneusz Starzyński objął dowodzenie 1. Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego. Ceremonia przekazania obowiązków dowódcy odbyła się 11 stycznia br. w Świdwinie.

10 stycznia w Bramie Wałowej w Stargardzie odbyło się I Polsko-Niemieckie Forum Kultury. Na zaproszenie Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych „Brama” do Stargardu przyjechali przedstawiciele trzech niemieckich miast: Neubrandenburga, Stralsundu oraz Bernau. W spotkaniu uczestniczyli również: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Burmistrz Ińska Jacek Liwak.

on 12 styczeń 2017

Reforma oświaty, założenia reformy systemu opieki zdrowotnej oraz omówienie programów resortu sportu były tematami spotkania wojewody Krzysztofa Kozłowskiego i wicewojewody Marka Subocza z zachodniopomorskimi starostami i prezydentami miast na prawach powiatów. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Wicestarosta Iwona Wiśniewska.

Pułkownik Piotr Trytek oficjalnie przejął obowiązki dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej im. generała Józefa Hallera w Szczecinie. 10 stycznia odbyło się powitanie nowego dowódcy i pożegnanie dotychczasowego – gen. bryg. Dariusza Górniaka.

W Zespole Szkół nr 1 odbyła się pierwsza w tym roku akcja z cyklu „Młoda krew ratuje życie”, której patronuje Starosta Stargardzki. Poboru krwi dokonano 10 stycznia. Do udziału w akcji zgłosiły się 34 osoby, jednak po badaniach lekarskich, krew mogło oddać 22 uczniów. Łącznie pozyskano jej 9.900 ml.

on 11 styczeń 2017

10 stycznia w starostwie odbyło się comiesięczne spotkanie Zarządu Powiatu Stargardzkiego z burmistrzami i wójtami. Kontynuowano na nim temat ekonomii społecznej jako narzędzia rozwoju dla samorządów lokalnych. Na przykładzie działalności łobeskiego Centrum Integracji Społecznej, omówiono działania skierowane do bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W poniedziałek, między Powiatem Stargardzkim a Centrum Integracji Społecznej w Stargardzie, zawarte zostało porozumienie w sprawie realizacji programu aktywizacji zawodowej w 2017 roku. To kontynuacja działań z poprzednich lat, mających na celu wsparcie bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

V Towarzyskie Mistrzostwa w Połowie Troci i Łososia nad Iną rozegrano w śnieżnej scenerii. Niesprzyjająca pogoda i pływająca po wodzie kra, utrudniały zadanie i ostatecznie nie udało się wyłowić żadnego okazu. Mimo to, zawodnicy ukończyli mistrzostwa, a spośród nich rozlosowano nagrody. Wydarzenie wsparł finansowo Powiat Stargardzki.

7 stycznia w hali sportowej OSiR rozegrano II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Orlików rocznik 2007 „BŁĘKIT CUP”. Organizatorem turnieju była Akademia Piłkarska Błękitni, a honorowy patronat nad nim objęli: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Prezydent Miasta Stargard Sławomir Pajor. Młodzi piłkarze rozegrali 28 meczów.

on 09 styczeń 2017

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie zaprasza na konferencję pt. „Jak mądrze działać w trudnych wychowawczo sytuacjach?”, która odbędzie się 14 stycznia w godz. 9:00-16:00, w Stargardzkim Centrum Kultury.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016,poz. 2091) wprowadzono w całej Polsce zakaz wszelkiej aktywności związanej z żywym ptactwem.

Dnia 5 stycznia w Starostwie Powiatowym w Stargardzie odbyło się doraźne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dotyczyło ono występowania na terenie kraju ognisk  wirusa wysoce zjadliwej odmiany ptasiej grypy H5N8.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w stargardzkim szpitalu wprowadził rozwiązanie, które ma usprawnić przyjmowanie pacjentów. To tzw. system triage, czyli podział pacjentów ze względu na stan ich zdrowia. Teraz każdy, kto zgłosi się na oddział otrzyma opaskę w jednym z trzech kolorów: czerwonym, żółtym lub zielonym.

Od 1 stycznia 2016 r. Powiat Stargardzki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym dokumentem, w którym znajdą Państwo informacje o punktach, które świadczą taką pomoc na terenie powiatu stargardzkiego, a także o warunkach jej udzielania w 2017 r.

Tomasz Pawłowski, znany całej Polsce jako Tomek Wędrowniczek, zawitał dziś do Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Hobbysta, który od wielu lat podróżuje po kraju i odwiedza urzędy, spotkał się ze Starostą Stargardzkim Ireneuszem Rogowskim.

Stargardzcy policjanci przypominają, że nieumiejętne używanie środków pirotechnicznych może stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia. Kupując fajerwerki sprawdzajmy ich termin ważności, uważnie czytajmy zalecenia producenta, dotyczące ich obsługi. Nie kupujmy fajerwerków przeterminowanych, bądź wycofanych z obiegu.

Koło PZW nr 45 Kolejarz Stargard zaprasza na kolejną edycję Mistrzostw w Połowie Troci i Łososia. Zawody - wyłącznie w formule Złów i Wypuść - odbędą się w dniu 7 stycznia 2017 r. (sobota). Rozpoczęcie i zakończenie: Stargard, ul. Nadbrzeżna. Zbiórka o godz. 07.30-8.00. Zawody mają charakter otwarty i ogólnopolski.

on 29 grudzień 2016

Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki zaprasza wszystkich chętnych na wspólny bieg noworoczny. Start: 1 stycznia 2017 roku o godzinie 12:00 przy Bramie Pyrzyckiej.

on 29 grudzień 2016

Szanowni Państwo, przypominamy, że w dniu 30 grudnia 2016 roku Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Stargardzie będzie obsługiwał klientów do godziny 14:00. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa wybrano oferty - ZAŁĄCZNIK.

Powiatowy szpital, w dniu 22 grudnia br. otrzymał od Stowarzyszenia 4x4 Zachodniopomorskie wyposażenie do kącika zabaw w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie wspólnie z Powiatem Stargardzkim i Powiatową Radą Bezpieczeństwa zorganizowała akcję, podczas której napotkani piesi „ubierani” byli w elementy odblaskowe. Działania z udziałem Starosty Stargardzkiego, Przewodniczącej Powiatowej Rady Bezpieczeństwa i Komendanta przeprowadzone zostały w centrum miasta.

on 22 grudzień 2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach 23 i 30 grudnia 2016 roku Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Stargardzie będzie obsługiwał klientów do godziny 14:00. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

on 22 grudzień 2016

W dniu wczorajszym odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatu Stargardzkiego. Radni uchwalili budżet na rok 2017 r. Przewodniczący Rady Powiatu oraz Starosta Stargardzki złożyli Radnym życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

O IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu pod patronatem MEN, już teraz można powiedzieć, że jest wyjątkowa. W logistycznych zmaganiach wystartowała rekordowa liczba 7806 uczestników z 316 szkół.

W niedzielę 18 grudnia br. w Stargardzkim Centrum Kultury odbył się „Koncert Grudniowy na Pointy i Orkiestrę", zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "PRO ARTE" przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Stargardzie.

W piątek, 16 grudnia br., w budynku Urzędu Miejskiego w Chociwlu odbyło się uroczyste zamontowanie kapsuły czasu, która otwarta zostanie z okazji 700 - lecie miasta. Mieszkańcy i przyjaciele Gminy przynosili pamiątki, zdjęcia, dokumenty, a nawet przepisy kulinarne i lokalne wyroby rękodzielnicze.

16 grudnia br. w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne spotkanie w ramach Akademii Edukacji Diabetologicznej. Tym razem miało ono iście świąteczny charakter. Starosta Stargardzki wraz z Członkiem Zarządu Powiatu wręczyli dzieciom słodkie prezenty. Świąteczne upominki otrzymali również wszyscy uczestnicy spotkania wigilijnego.

Starosta Stargardzki oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie uczestniczyli w dniu 16 grudnia br. w spotkaniu, dotyczącym programu szkoleń i praktyk zawodowych dla szkół o profilu mechanizacja pojazdów samochodowych i rolniczych - organizowanych w 2017 r.

on 16 grudzień 2016

Ze środków Powiatu Stargardzkiego zakupiono kasety do analizatora do wykrywania narkotyków Drager DrugTest 5000, dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. 16 grudnia, na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Członek Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka, przekazali sprzęt.

on 16 grudzień 2016

Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski otrzymał dziś tabliczkę z odznaką pamiątkową oraz podziękowania za ufundowanie godła RP dla żołnierzy 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich, którzy prezentują musztrę paradną podczas państwowych i wojskowych uroczystości. Podziękowania przekazał osobiście Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Dariusz Górniak.

Rozporządzenie Porządkowe nr 1/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego w dniach 21 grudnia 2016 r. – 4 stycznia 2017 r. (z wyjątkiem 31.12 i 01.01).

on 16 grudzień 2016

Czy wiesz, że w latach 2005-2011 przyjmowano do szpitali rocznie od 2557 do 5026 pacjentów zatrutych tlenkiem węgla? Czy wiesz, że koszt zdrowotny zatruć CO w Polsce wyraża się tysiącami osób, tracącymi zdrowie i życie wskutek znanej i MOŻLIWEJ DO UNIKNIĘCIA TRUCIZNY?! 

O tym, jak nie dać się oszukać „na wnuczka” oraz o ważnej roli odblasków w codziennym życiu, opowiedzieli seniorom: Krzysztof Kozłowski z Powiatowej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz podkom. Łukasz Famulski ze stargardzkiej komendy. Spotkanie z członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zorganizowano 14 grudnia w Domu Kultury Kolejarza.

Wczoraj na terenie powiatu stargardzkiego można było dostrzec policyjny patrol konny. Ta nietypowa forma pilnowania porządku umożliwia szybkie dotarcie do miejsc, w których trudno poruszać się samochodem. Posiłki z  Zespołu Konnego Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie do końca roku pojawią się u nas jeszcze dwa razy.

O przygotowaniu samorządów i służb do zimy rozmawiano na dzisiejszym posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wśród poruszonych na spotkaniu tematów było m.in. utrzymanie dróg oraz pomoc osobom bezdomnym w czasie mrozów.

Przedświąteczna gorączka sprzyja oszustom internetowym, dla których grudzień jest czasem żniw. W szale przedświątecznych zakupów często zapominamy o podstawowych czynnościach, które chronią  nas  przed utratą pieniędzy. O tym, jak bezpiecznie kupować przez Internet, na co zwrócić uwagę i jakie zagrożenia  wiążą się z aukcjami internetowymi, opowiada Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stargardzie Edyta Domińczak.

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Koła w Stargardzie oraz Centrum Wolontariatu odwiedzili Starostę Stargardzkiego Ireneusza Rogowskiego i podziękowali mu za całoroczne wsparcie działalności. Starosta jest oficjalnym patronem organizacji.

Kolejne podarunki i kolejne uśmiechy na twarzach najmłodszych – 11 grudnia motocykliści w przebraniach mikołajów przyjechali do Szadzka, gdzie spotkali się z dziećmi z gminy Dobrzany. MotoMikołajom towarzyszyli: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Powiatowy Rzecznik Konsumentów Edyta Domińczak, a także Burmistrz Dobrzan Anna Gibas.

Nadanie członkostwa nowym firmom, rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę dyplomową i konkursu gospodarczego dla lokalnych firm, a także podsumowanie działań w 2016 roku – to wszystko działo się podczas spotkania rocznicowo-noworocznego Stargardzkiej Izby Gospodarczej 9 grudnia w Stargardzkim Centrum Kultury.

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie współpracując z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie, realizując działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu przeprowadziła w dniu 9. grudnia br. kampanię społeczną pod hasłem: „Załóż ODBLASK – świeć przykładem”.

on 13 grudzień 2016

W piątek, 9 grudnia br. Stargardzki Automobilklub zakończył sezon SPORTOWY 2016. Prezes Stowarzyszenia – Pan Krzysztof Kosiński powitał zaproszonych gości i podziękował działaczom i samorządowcom za wsparcie, zarówno finansowe, jak i organizacyjne przedsięwzięć, które odbyły się w zakończonym sezonie.

on 12 grudzień 2016

10 grudnia odbył się bal charytatywny „Dla Choinki 2016” w Pałacu Maciejewo, podczas którego przeprowadzono licytację. W tym roku pieniądze zostaną przekazane dla potrzebujących dzieci z powiatu goleniowskiego. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie 4x4 Zachodniopomorskie.

Kolejny krok w stronę budowy rowerowej Trasy Pojeziernej został podjęty. W piątek Zarząd Powiatu Stargardzkiego podpisał umowę z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie realizacji projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”.

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie po raz kolejny włączył się w działania Amnesty International, organizując Maraton Pisania Listów. Akcja rozpoczęła się 1 grudnia i potrwa jeszcze do niedzieli. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem osób niesłusznie skazanych i przetrzymywanych w więzieniach.