Głównej zawartości

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie po raz kolejny włączył się w działania Amnesty International, organizując Maraton Pisania Listów. Akcja rozpoczęła się 1 grudnia i potrwa jeszcze do niedzieli. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem osób niesłusznie skazanych i przetrzymywanych w więzieniach.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek spotkał się w czwartek z pracownikami oddziału regionalnego i biur powiatowych ARiMR z województwa zachodniopomorskiego. Podziękował im za dotychczasowe działania i podsumował najważniejsze przedsięwzięcia Agencji w minionym roku. 

Młodzież z klas „mundurowych” w II Liceum Ogólnokształcącym wzięła udział w kolejnym spotkaniu promującym poszczególne rodzaje Sił Zbrojnych RP. Tym razem, 8 grudnia, uczniowie spotkali się z przedstawicielami 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów.

on 09 grudzień 2016

7 grudnia w II LO odbyła się szkolna uroczystość z okazji  Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Podczas spotkania zaprezentowano działalność wolontariatu „Siewcy nadziei”, który od trzech lat prężnie rozwija się po okiem pani Ewy Januszkiewicz. Uczniowie działają m.in. w hospicjum. 

on 09 grudzień 2016

Zarząd Powiatu Stargardzkiego zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2024”. Szczegóły w załączonym obwieszczeniu.

7 grudnia w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbył się Festiwal Tradycyjnych Potraw Wigilijnych połączony ze spotkaniem opłatkowym oraz prelekcją pt. „Kulinarne Dziedzictwo Pomorza Zachodniego”.

Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski wziął udział w uroczystym uruchomieniu czterech kluczowych dla regionu inwestycji Enea Operator – Głównych Punktów Zasilania: Załom, Tanowska, Niemierzyce oraz Stargard. Wydarzenie miało miejsce 7 grudnia na terenie GPZ Załom.

on 07 grudzień 2016

Na budynku remizy strażackiej w Chociwlu zamontowano defibrylator AED, który zakupiono dzięki dofinansowaniu gminy oraz środkom zebranym przez sołectwa. Wspólnymi siłami udało się zgromadzić ponad 9 tysięcy złotych. Uroczyste spotkanie połączone z montażem sprzętu odbyło się 6 grudnia na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Ekonomia społeczna jako narzędzie rozwoju dla samorządów lokalnych była tematem przewodnim comiesięcznego spotkania Zarządu Powiatu Stargardzkiego z burmistrzami i wójtami. O instrumentach współpracy opowiedzieli przedstawiciele Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie.

Osiem szkół z powiatu stargardzkiego wzięło udział w akcji „Pomagamy w Stargardzie”. Jej podsumowanie odbyło się 5 grudnia podczas obchodów Dnia Wolontariusza w Zespole Szkół nr 2. Inicjatorem przedsięwzięcia, zachęcającego młodzież do bezinteresownej pomocy był Szkolny Klub Wolontariusza przy ZS nr 2.

Mikołaje na motocyklach razem ze Starostą Ireneuszem Rogowskim obdarowali słodyczami dzieci z powiatu stargardzkiego. W niedzielę 4 grudnia odwiedzili świetlice wiejskie w Grabowie, Klępinie i Storkówku. Mikołajkowa akcja wywołała mnóstwo uśmiechów na twarzach najmłodszych.

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie, realizując działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, zaplanowała na dzień 9 grudnia 2016 r. kampanię społeczną pod hasłem: „Załóż ODBLASK – świeć przykładem”.

Od października do listopada szeregi stargardzkich mundurowych zasilali młodzi funkcjonariusze, którzy pod okiem starszych policjantów zdobywali doświadczenie zawodowe. To kolejne przedsięwzięcie tego typu, które ma celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie stargardzkim.

on 05 grudzień 2016

30 listopada 2016 r. Rada Powiatu Stargardzkiego uchwaliła Program współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Osoby niepełnosprawne mogą rozwijać się na wszystkich płaszczyznach – mogą zdobywać wiedzę i być artystami. Taki wniosek wypływa z podsumowania działalności w 2016 roku stargardzkiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie, którego dokonano 2 grudnia podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Performance Antoniego Karwowskiego pt. Ciało/Czas/Przestrzeń to niecodzienne wydarzenie artystyczne, które przykuło uwagę swą oryginalną, pełną niedomówień formą. Stało się również przyczynkiem do interesującej dyskusji widzów z artystą na temat sensu i znaczenia współczesnej sztuki w takiej formie. Wydarzenie miało miejsce 2 grudnia w sali Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie.

2 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Stargardzie nagrodzeni zostali laureaci konkursu plastycznego  pn. „Przemocy w rodzinie mówię STOP”. Jest to już III edycja konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu powiatu stargardzkiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie informuje, że w związku z wejściem w życie zmian do ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych „właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie (…)”.

Ruszyła szósta edycja akcji „Bożonarodzeniowa paczka dla Bohatera”. Zbiórka żywności i artykułów chemicznych dla kombatantów pod hasłem „Walczyli dla nas, zawalczmy dla nich” potrwa do 17 grudnia. Zachęcamy do udziału.

1 grudnia Zarząd Powiatu Stargardzkiego spotkał się z dyrektorami szkół oraz szefami jednostek, służb, straży i inspekcji na odprawie w starostwie. Comiesięczne spotkania są okazją do omówienia bieżących spraw, problemów, a także planowanych w najbliższym czasie przedsięwzięć.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszył się Kiermasz Bożonarodzeniowy w starostwie. 30 listopada w holu urzędu pojawiły się stoiska stowarzyszeń, organizacji i szkół z naszego powiatu, a na nich jedyne w swoim rodzaju ozdoby, będące efektem skrupulatnej, ręcznej pracy.

on 30 listopad 2016

Sędzia Anna Maria Wesołowska odbyła trzy spotkania w Zespole Szkół nr 1 – dwa z uczniami, oraz jedno z rodzicami i nauczycielami. Ze wszystkimi rozmawiała o konfliktach dzieci z prawem, a także o tym, jak ważna jest znajomość prawa od najmłodszych lat. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie zachęca do udziału w Turnieju Jednego Wiersza „O strunę z harfy Homera”. Konkurs jest okazją do zaprezentowania twórczości poetyckiej uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Turniej odbędzie się 26 stycznia, natomiast wiersze należy zgłaszać do 20 stycznia 2017 r., do sekretariatu ZSB-T. Szczegóły w załączonym regulaminie.

W stargardzkim Zakładzie Karnym ma powstać hala produkcyjna firmy Kuca. Na zatrudnienie może liczyć co najmniej pięćdziesięciu skazanych. To szansa na resocjalizację i powrót do społeczeństwa po wyjściu na wolność. Inwestycja jest częścią rządowego Programu Pracy Więźniów. Przedwstępną umowę podpisali 28 listopada dyrektor ZK Jarosław Dąbrowski i prezes firmy Damian Kuca.

Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy w Starostwie Powiatowym w Stargardzie! Unikatowe, własnoręcznie wykonane ozdoby, będzie można nabyć już w najbliższą środę 30 listopada w godz. 10:00-14:00, w holu urzędu.

Zachodniopomorskie samorządy otrzymają wyższe dotacje na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zwiększenie dofinansowania możliwe jest dzięki nadwyżce, która powstała m.in. z oszczędności przetargowych. Wśród takich samorządów jest Powiat Stargardzki, którego przedstawiciele podpisali dziś umowy w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Mariusz Oprzała stanął na czele nowego zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Stargardzie. Skład zarządu wybrano podczas zjazdu strażaków 26 listopada w Stargardzkim Centrum Kultury. Na spotkaniu wręczono ponadto Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla Starosty Stargardzkiego Ireneusza Rogowskiego.

Znamy już laureatów XV Edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Ekologia - moda czy przyszłość?”. W dniu 25 listopada w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbył się finał konkursu i rozdanie nagród.

26 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się III Zachodniopomorska Konferencja Diabetologiczna pn. „Nowe trendy edukacji w diabetologii”. Organizatorami Konferencji Diabetologicznej byli Powiat Stargardzki oraz Stowarzyszenie Edukacja-Zdrowie-Aktywność.

W piątek 25 listopada br. odbyły się Rejonowe Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi i czas podziękowań. Honorowi Dawcy Krwi zasługują bowiem na miano współczesnych bohaterów.

on 28 listopad 2016

26 listopada Cerkiew pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie po raz szósty wypełniła się po brzegi za sprawą Przeglądu Pieśni Liturgicznej i Paraliturgicznej. Mieszkańcy wysłuchali utworów w wykonaniu chórów z Polski i Ukrainy.

Na początku listopada Starosta Stargardzki skierował pismo do Izby Celnej w Szczecinie, ustosunkowując się do zamiarów likwidacji Oddziału Celnego w Stargardzie. Wskazał w nim szereg argumentów przemawiających za pozostawieniem struktury w obecnej formie. Dziś wiemy już, że prace związane z reorganizacją zostały wstrzymane.

on 25 listopad 2016

Informacja o wyniku konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Projekt pozakonkursowy pn. „Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania” został oceniony pozytywnie – poinformowała Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie zwyciężył w konkursie „Pokażcie nam swoją małą Alma Mater”, który zorganizowała Fundacja Hotele Polskie. Celem drugiej edycji konkursu było zainteresowanie uczniów historią swojej szkoły oraz zaprezentowanie jej szerokiej publiczności w Internecie. W nagrodę, uczniowie pojadą na sześciodniową wycieczkę do Zakopanego.

on 24 listopad 2016

W środę 23 listopada odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego mostu na rzece Płonia w pobliżu Warszyna. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządowych, współfinansujących inwestycję: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień oraz Wójt Gminy Dolice Grzegorz Brochocki.

22 listopada powiat stargardzki odwiedzili niecodzienni goście – przedstawiciele Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej: Henry Ming-Jeng Chen wraz z małżonką oraz Yenshin Chu. Delegacja tajwańska spotkała się z przedstawicielami samorządów powiatu i miasta.

on 23 listopad 2016

Serdecznie zapraszamy na prezentację: Performance ART Ciało/Czas/Przestrzeń, która odbędzie się w dniu 2 grudnia o godz. 12.00 w sali Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie, przy ul. Pierwszej Brygady 35 (sala sportowa – wjazd na teren Powiatowego Urzędu Pracy).

W siedzibie Starostwa Powiatowego w dniu 22 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla laureatów konkursów: Bezpieczna droga do szkoły 2016 w ramach programu jesteśmy widoczni oraz Mody na niepalenie w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia.

W dniu 19 listopada br. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu Czerwonokrzyskiego. Uroczystość zgromadziła osoby i organizacje zaangażowane w propagowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

on 22 listopad 2016

21 listopada w Domu Kultury Kolejarza odbyły się tegoroczne miejsko – powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Podczas uroczystości przekazano wyrazy uznania i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka dla Tych, którzy w swej pracy – służbie niosą pomoc innym.

Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie, z klasy o kierunku Bezpieczeństwo publiczne, gościli w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie. Była to kolejna okazja do zapoznania się ze specyfiką pracy służb mundurowych oraz zagadnieniami w zakresie: pracy w zespole, współdziałania, a także przystosowania do życia w zbiorowości ludzkiej.

on 22 listopad 2016

W dniu wczorajszym, po szkoleniu z rolnikami nt. „Zwalczania afrykańskiego pomoru świń ASF” Starosta Stargardzki gościł u siebie przedstawicieli instytucji rolniczych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

21 listopada br. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizował w budynku Starostwa Powiatowego w Stargardzie spotkanie poświęcone zjawisku masowego pojawiania się ognisk chorobowych afrykańskiego pomoru świń (ASF) i zagrożeń z tym związanych. Spotkanie kierowane było do rolników z terenu powiatu.

Przypadający na dzień 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom pomocy społecznej wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi.  Pamiętajmy, że ich działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia.

on 21 listopad 2016

Z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, w dniu 18 listopada br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie odbyła się uroczysta Akademia. Wręczone zostały dyplomy wytrwałego pacjenta, dla osób długotrwale zmagających się z chorobą.

18 listopada  2016 r. w Zespole  Szkół  Nr 1 w Stargardzie odbyła się Powiatowa Konferencja Metodyczna „Czas na czytanie” zorganizowana przez doradcę metodycznego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie – Irenę Zalewską, we współpracy z Dyrekcją PODN i ZS Nr 1.

Stargardzka policja apeluje o noszenie odblasków, które mogą uratować nam życie. Ślisko, ciemno, niebezpiecznie - tak w trzech słowach scharakteryzować można jesienne warunki drogowe. W ostatnim czasie, na terenie powiatu stargardzkiego doszło do kilku potrąceń pieszych. Brak elementów odblaskowych sprawia, że dla kierowców samochodów, piesi i rowerzyści są niewidoczni.

on 18 listopad 2016

Minister Obrony Narodowej uruchomił dla kobiet – ochotniczek spoza resortu obrony narodowej cykl szkoleń z walki wręcz – samoobrony. Kurs pozwoli na wytrenowanie nawyków obronnych oraz naukę podstawowych technik samoobrony.

Powiat Stargardzki i Stowarzyszenie Edukacja-Zdrowie-Aktywność serdecznie zapraszają do udziału w III Zachodniopomorskiej Konferencji Diabetologicznej pn. „Nowe trendy edukacji w diabetologii”, kierowanej do personelu medycznego. Konferencja odbędzie się w sobotę  26 listopada, w godz. 8.30–14.00, w Starostwie Powiatowym w Stargardzie - ul. Skarbowa 1 (sala 103).

Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Wicestarosta Iwona Wiśniewska 17 listopada wzięli udział w II Szczecińskiej Konferencji Regionalistycznej pt. „Programowanie rozwoju terytoriów – region, Polska, Europa”. Debaty oraz wystąpienia, które potrwają do dziś, dotyczą rozwoju regionalnego i lokalnego.

17 listopada br. zakończyły się dwudniowe obrady Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Gremium od lat współpracuje podczas cyklicznych spotkań i wypracowuje stanowiska oraz opinie określając ich obszary z administracją rządową i samorządową szczebla regionalnego.

W Zespole Szkół nr 5 odbył się międzyszkolny konkurs czytelniczy dla uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych pt. „W krainie bajek i baśni”, nad którym patronat objął Starosta Stargardzki. 16 listopada podsumowano zmagania gimnazjalistów, wręczono im dyplomy oraz nagrody. 

W II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie odbyła się ostatnia w tym roku akcja „Młoda krew ratuje życie”. Była to szósta szkoła, w której dokonano poboru krwi w ramach tej edycji. 17 listopada pozyskano łącznie 12.150 ml krwi.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z terenu województwa zachodniopomorskiego odebrali nominacje na wyższe stopnie oficerskie. Odznaczenia mundurowym wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej ppłk Ryszard Chruściel oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie mjr Jarosław Dąbrowski.

O przestępczości wśród młodzieży szkolnej i sposobach jej zapobiegania rozmawiali przedstawiciele Policji, Starostwa Powiatowego oraz szkół. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na przyczyny oraz skutki podejmowania przez nastolatków nielegalnych działań, m.in. zażywania narkotyków. Uczestnicy spotkania wymienili się spostrzeżeniami oraz doświadczeniem. 

on 16 listopad 2016

10 listopada w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło się spotkanie inaugurujące kolejną edycję projektu „Licealista w świecie nauki”, realizowanego przez Wydziały ZUT: Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także Urząd Miasta Szczecin. W projekcie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze Stargardu.

Trzy uczennice z Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie zakwalifikowały się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. W tym roku w konkursie wystartowała rekordowa liczba 7806 uczestników. Na zwycięzców czekają indeksy na studia, wartościowe nagrody rzeczowe, płatne staże i zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Powiat Stargardzki, Miasto Stargard oraz Stowarzyszenie Edukacja-Zdrowie-Aktywność, serdecznie zapraszają na obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w dniu 18 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Stargardzie (ul. Skarbowa 1, sala 103).

on 14 listopad 2016

Od piątku do niedzieli w Stargardzie trwał XXI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W hali Ośrodka, Sportu i Rekreacji przy ul. Pierwszej Brygady rywalizowało dwanaście drużyn – rocznik 2002. Najlepszy okazał się zespół MKS Dąbrowa Górnicza. Drugie miejsce zajęli gospodarze – KS Spójnia.