Głównej zawartości

policjadobryKomenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim zaprasza do udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 23 kwietnia 2015 roku w godzinach 17.00-19.00 w sali 103, w Starostwie Powiatowym przy ul. Skarbowej 1.

Debata będzie dotyczyć bezpieczeństwa w centrum miasta, w szczególności sytuacji w pobliżu lokali rozrywkowych. Celem spotkania, jak informuje policja, jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, wymiana informacji, a przede wszystkim koordynacja działań policji, administracji rządowej i samorządowej, właścicieli lokali i sklepów usługowych ze społecznością lokalną. Podczas wspólnej dyskusji wypracowane zostaną metody przyszłego działania.