Głównej zawartości

Po trzech latach służby Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie Szczecińskim insp. Zenon Atras pożegnał się ze stargardzką jednostką. Uroczyste zdanie obowiązków komendanta odbyło się w poniedziałek 4 maja.

Pożegnanie inspektora Zenona Atrasa miało formę uroczystej zbiórki, którą poprowadził I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie Szczecińskim mł. insp. Sławomir Hancewicz.  Meldunek o zakończeniu służby na zajmowanym stanowisku inspektor złożył na ręce  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Inspektor Atras oficjalnie pożegnał się ze sztandarem stargardzkiej jednostki. W krótkim przemówieniu wspominał ostatnie lata swojej służby przez pryzmat współpracy z władzami Powiatu i Miasta. Dziękował wszystkim policjantom, swojemu zastępcy i współpracownikom za zaangażowanie w realizowane projekty i codzienną służbę.

Fot. Tadeusz Surma