Głównej zawartości

Informujemy, że wniosek „Przełam Niemoc” złożony w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację projektów w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2015, spełnił wymogi formalne. Po dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej na poziomie wojewódzkim wniosek znalazł się wśród piętnastu najwyżej ocenionych projektów i został przesłany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w celu dalszego postępowania konkursowego.