Głównej zawartości

We wtorek w starostwie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem rozmów było zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze akwenu jeziora Miedwie oraz zasady współpracy w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG).

Do udziału w spotkaniu zaproszono wójtów i burmistrzów gmin powiatu stargardzkiego oraz wójta gminy Stare Czarnowo i starostę pyrzyckiego, a także przedstawicieli jednostek, służb, inspekcji, OSP, WOPR oraz OSiR. Powiat Stargardzki reprezentował Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski wraz z Członkami Zarządu Powiatu: Ireną Agatą Łucką i Adamem Chrałowiczem.

Jako pierwszy wystąpił Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie. Insp. Leszek Ciarkowski zapewnił, że jednostka jest przygotowana do sezonu. W jej posiadaniu są dwie łodzie. Ponadto, w okresie letnim zorganizowane zostaną dodatkowe patrole w ramach staży adaptacyjnych. O ubiegłorocznym sezonie i przygotowaniu ratowników do obecnego, opowiedział wiceprezes stargardzkiego WOPR-u. W kwestii bezpieczeństwa nad wodą wypowiedzieli się również: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wojciech Siergiej oraz Dariusz Zagrodzki z OSP Bielkowo.

Spotkanie zakończyło ponowne wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP na temat zasad współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).