Głównej zawartości

23 czerwca w Stargardzkim Centrum Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt: „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie stargardzkim”, który w imieniu Powiatu Stargardzkiego realizował Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim.

Na początku spotkania Dyrektor PODN Jadwiga Roszak omówiła zadania, formy i metody pracy, najważniejsze działania i przedsięwzięcia zorganizowane przez pracowników ośrodka.  Jednym z nich było pilotażowe wdrożenie w 51 szkołach i 10 przedszkolach miasta i powiatu stargardzkiego nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz kompleksowego wspomagania pracy szkoły.

Wicestarosta Iwona Wiśniewska serdecznie podziękowała wszystkim realizatorom projektu i podzieliła się refleksjami związanymi z jego wdrażaniem, a przede wszystkim podkreśliła wartości nowego systemu doskonalenia nauczycieli dla podniesienia jakości pracy szkół i satysfakcji uczących się dzieci i młodzieży.

Podczas konferencji przedstawiono prezentację na temat najważniejszych zagadnień nowego systemu wspomagania pracy szkoły. Omówiono m.in. wyniki przeprowadzonej ewaluacji projektu. Zdaniem dyrektorów szkół i nauczycieli jego realizacja przyczyniła się do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności, wzbogacenia warsztatu pracy, poznania nowoczesnych narzędzi, metod i form stosowanych na zajęciach, integracji zespołów nauczycielskich i wymiany doświadczeń, a kontakt ze specjalistami i bezpłatne szkolenia rad pedagogicznych stały się źródłem inspiracji do dalszej pracy.

Podsumowanie w SCK było okazją do podziękowania zespołowi zarządzającemu, wszystkim realizatorom projektu, dyrektorom szkół i nauczycielom za współpracę oraz zaangażowanie. Szczególne podziękowania zostały skierowane do dyrektor Jadwigi Roszak za pomoc i wsparcie w monitorowaniu wszelkich działań związanych z wdrażaniem nowego systemu.

Konferencję zwieńczył wykład pt. „Trener, coach, facylitator – role wspierające wspomaganie”, który wygłosił Jarosław Kordziński z Centrum Komunikacji i Mediacji „Akademia Dialogu”.

Projekt „W stronę osiągnięć (…)” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na działania z nim związane wydatkowano blisko 3 miliony złotych.


Fot. Tadeusz Surma