Głównej zawartości

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyznania absolutorium dla Zarządu Powiatu Stargardzkiego za 2014 rok. Podczas VIII sesji 24 czerwca zaprezentowano również nowy herb oraz flagę Powiatu.

Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski przyznał, że priorytetem było zapewnienie stabilności finansowej Powiatu. Dochody zostały wykonane ponad plan i osiągnięto nadwyżkę w wysokości ponad 5 milionów złotych, podczas gdy planowano niewiele ponad milion.

Był to budżet – jak od kilku lat – ograniczony regułą oszczędnościową i dlatego kładliśmy nacisk na odpowiednie kształtowanie nadwyżki operacyjnej, aby mieć możliwość skutecznego aplikowania o środki unijne w nowej perspektywie finansowej” – mówił starosta. Na koniec podziękował wszystkim pracownikom oraz radnym, podkreślając wspólny wkład w realizację budżetu.

Radni podziękowali natomiast staroście i pozostałym członkom Zarządu: Wicestaroście Iwonie Wiśniewskiej, Irenie Agacie Łuckiej i Adamowi Chrałowiczowi, a także poprzedniemu staroście Waldemarowi Gilowi. Panie od radnych otrzymały kwiaty.

Zanim przyznano absolutorium, przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok. 

Jednym z ważniejszych momentów sesji było zaprezentowanie nowego herbu i flagi Powiatu Stargardzkiego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Starosta Ireneusz Rogowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Ciachem. Oprawione herby oraz egzemplarze flagi otrzymali zaproszeni specjalnie na tę okazję burmistrzowie i wójtowie.


Fot. Tadeusz Surma