Głównej zawartości

Zarząd Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Uchwałę w tej sprawie podjęto 30 czerwca w Świdwinie.

Na wtorkowym zjeździe obecny był Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, który od maja tego roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Związku. Obecnym przewodniczącym jest natomiast Członek Zarządu Powiatu Goleniowskiego Andrzej Siwy. Do Zarządu wchodzą ponadto: Starosta Choszczeński Adam Andriaszkiewicz oraz Geodeta Powiatowy w Pyrzycach Krzysztof Kunce. Skarbnikiem jest Wicestarosta Świdwiński Zdzisław Pawelec, a komisję rewizyjną tworzą: Tomasz Kania – przewodniczący, Ziemowit Krzyżanowski oraz Tadeusz Bas.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium podjęto po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu ZCPWZ z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego, a także po zapoznaniu się m.in. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Fot. Członkowie ZCPWZ na zgromadzeniu 20 maja 2015 r.