Głównej zawartości

Jan Hondra i Antoni Jasiewicz – żołnierze AK, którzy nie podlegali obowiązkowej służbie wojskowej, zostali mianowani na stopnie kapitana. Decyzję podjął Minister Obrony Narodowej, a akty mianowania w jego imieniu wręczyli:  Szef WSzW w Szczecinie płk Krzysztof Stachowiak oraz Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.

Na spotkanie zorganizowane w starostwie 1 lipca mianowani przybyli ze swoimi rodzinami. Starosta podziękował im za wielkie zasługi na rzecz wolności Ojczyzny i przyznał, że są wzorami do naśladowania dla młodego pokolenia.

Jan Hondra urodził się w 1923 roku. W 1942 wstąpił do Armii Krajowej, do placówki w Połodze (Obwód Włodawa Okręgu Lublin AK). W organizacji używał pseudonimu Kujawiak. Przeszedł przeszkolenie wojskowe, uczestniczył w zdobywaniu broni i akcjach sabotażowych. Brał udział w Akcji „Burza”.

Antoni Jasiewcz urodził się w 1925 roku, a w 1943 wstąpił do AK, do placówki w Niemczynie (Inspektorat A Okręgu Wilno AK). Działał pod pseudonimem Grzmot. Przeszedł przeszkolenie wojskowe, brał udział w akcjach rozbrajania Niemców. Szył i przerabiał mundury dla oddziałów partyzanckich. Na wiosnę 1944 r. został przydzielony do 6. Wileńskiej Brygady AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w lipcu 1944 r. pozostał w konspiracji. We wrześniu 1945 r. pod zmienionym nazwiskiem – Adam Jasiński, przedostał się na teren powojennej Polski. Do własnego nazwiska powrócił w 1956 r. Jest prezesem Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Stargardzie, inicjatorem i współautorem wielu działań upamiętniających żołnierzy AK i Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości.