Głównej zawartości

20 lipca powiat stargardzki odwiedzą dzieci z Donbasu i Krymu. W naszym regionie spędzą jedenaście dni dzięki przedsięwzięciu zorganizowanym przez stargardzkie koło Związku Ukraińców w Polsce i Parafię Greckokatolicką pw. św. Jozafata Męczennika w Stargardzie. Projekt wspierają m.in. Powiat Stargardzki, Miasto Stargard, gminy oraz szkoły z terenu powiatu.

Sytuacja humanitarna uchodźców z regionów, na terenie których trwa konflikt ukraińsko-rosyjski jest bardzo zła. Organizatorzy akcji przyjazdu dzieci do Polski mówią o trudnych warunkach, w jakich żyją uchodźcy: Niedostateczna aprowizacja, brak odzieży, niski standard opieki medycznej, fatalne warunki lokalowe – to najważniejsze wyzwania dla słabych instytucji publicznych oraz pozarządowych organizacji niosących pomoc humanitarną.

Projekt pn. „Dzieci z Donbasu i Krymu w powiecie stargardzkim” to szansa na oderwanie się od trudnej rzeczywistości. Do projektu zakwalifikowano kilkadziesiąt ukraińskich dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W dniach 20-30 lipca zostaną zakwaterowane w Bursie Szkolnej. Dni pobytu zostały zaplanowane tak, aby dzieci miały okazję zwiedzić nasz region, skorzystać z wielu atrakcji, a przede wszystkim dobrze się bawić. W programie są m.in.: wyjazdy nad morze, Miedwie, do Szczecina, Ińska, Marianowa, zwiedzanie Stargardu, muzeów, organizacja ogniska. Nie zabraknie też czasu na gry, zabawy i spotkania z ciekawymi ludźmi.