Głównej zawartości

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim 3 września organizuje debatę społeczną na temat stanu bezpieczeństwa w rejonie osiedla Pyrzyckiego. Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Armii Krajowej 2 (wejście od ul. Wierzyńskiego), w godz. 17:00-19:00.

Celem debaty jest: „zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, wymiana informacji, a przede wszystkim koordynacja działań policji, administracji rządowej i samorządowej ze społecznością lokalną. Podczas wspólnej dyskusji wypracowane zostaną metody przyszłego działania”.

W spotkaniu przewidziane jest uczestnictwo m.in. przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej oraz samorządów powiatowego i miejskiego.