Głównej zawartości

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo istnieje już 65 lat. Obchody jubileuszowe zorganizowano w piątek 28 sierpnia. Zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz samorządowych, gratulowali Prezesowi Zarządu, Marianowi Ilnickiemu, stworzenia tak dobrze prosperującej produkcji żywności.

Na początku spotkania przedstawiono historię Agrofirmy Witkowo – wcześniej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, której początki sięgają 1950 roku. Zastępca prezesa ds. produkcji roślinnej oraz kierownicy poszczególnych zakładów rolnych Agrofirmy złożyli meldunki żniwne. Podsumowania żniw dokonał również prezes Ilnicki. Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Wicestarosta Iwona Wiśniewska, którzy na ręce prezesa złożyli kwiaty oraz upominek okolicznościowy.

Obchody jubileuszowe połączono z dożynkami, dlatego na terenie przy biurze zarządu można było podziwiać imponujących rozmiarów wieńce dożynkowe, a także wysłuchać występów zespołów ludowych. Dożynkową zabawę poprzedziło wręczenie odznaczeń zasłużonym spółdzielcom.

Fot. Tadeusz Surma