Głównej zawartości

Wakacje dobiegły końca, a wraz z nimi ostatnie przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016. W szkołach ponadgimnazjalnych letni czas wykorzystano na odświeżanie klas, prace remontowe i porządki. W II Liceum Ogólnokształcącym trwa termomodernizacja.

Wykorzystując nieobecność uczniów w okresie wakacyjnym, malowanie klas i korytarzy, drobne prace remontowe i naprawcze, przeprowadzono we wszystkich placówkach – zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych, jak i Bursie Szkolnej, Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespole Szkół Specjalnych. Nie obyło się też bez większych remontów, m.in. dachu jednego z budynków I LO. Ponadto, w Bursie Szkolnej wymieniono oświetlenie zewnętrzne i instalację wentylacyjną w łazienkach. Koszt tego remontu wyniósł blisko 35 tysięcy złotych.

W II LO wciąż trwają prace związane z termomodernizacją. To duża inwestycja, której zakończenie przewidziane jest na listopad 2015 roku. Jej kolejne etapy będą realizowane tak, aby nie utrudniały codziennej pracy nauczycieli i uczniów.  Projekt jest współfinansowany w ramach programu operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Umowę na dofinansowanie termomodernizacji II LO Powiat Stargardzki podpisał w sierpniu ubiegłego roku. Kwota dofinansowania wyniosła 1 003 350 zł, a w budżecie powiatowym zabezpieczono 835 260 zł wkładu własnego. Jednym z najistotniejszych celów projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku, co w konsekwencji ograniczy wydatki bieżące szkoły.

Fot.: frontowa elewacja II LO przed termomodernizacją / T. Surma