Głównej zawartości

W drugiej wycieczce studyjnej, zorganizowanej w ramach EDD uczestniczyło ok. 60 osób. Przewodnikiem po trasie (Grabowo - lapidarium, kościół;  Kicko -  lapidarium; Małkocin - kościół, cmentarz, gołębnik, pałac; Klępino - kościół, cmentarz; Lubowo - Żarowo- most kolejowy) był Andrzej Bierca - pracownik  Działu Dokumentacji Zabytków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie Szczecińskim.

Utracone dziedzictwo to temat tegorocznej 23. edycji EDD w Polsce (w Powiecie Stargardzkim była to 7. edycja i 12 wycieczka). Uniwersalność, wieloaspektowość hasła dała  szansę również w tym roku  wpisania się w jego przekaz. W obszarze zainteresowań znalazły się  elementy utraconego dziedzictwa - od olbrzymich strat w zasobach dziedzictwa kulturowego, poprzez utratę materialnych źródeł tożsamości, kolekcji sztuki, cennych zabytków architektury, zapomnianych lokalnych tradycjach.

Dziękujemy  wszystkim uczestnikom i zapraszamy w przyszłym roku.