Głównej zawartości

Starosta Stargardzki powołał nową Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2015-2019. W skład Rady weszli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz samorządów. Rada jest  organem opiniodawczo - doradczym Starosty w sprawach dotyczących realizacji praw osób niepełnosprawnych.

Pierwsze posiedzenie w nowej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w dniu 13 października 2015 r.


Członkami Rady zostali:

  • Pan Janusz Drosik -  przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Stargardzie Szczecińskim;
  • Pani Agata Kmieć - Łuciuk przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim;
  • Pan Tadeusz Ler – przedstawiciel Powiatu Stargardzkiego;
  • Pani Wanda Nowicka - przedstawicielka  Stowarzyszenia Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi;
  • Pani Wanda Wysocka - przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Stargard Szczeciński.