Głównej zawartości

Propagowanie turystyki pieszej po naszym regionie, przybliżenie dzieciom i młodzieży piękna  otaczającej nas przyrody to główna idea rajdu. Ponad siedemdziesięciu uczestników turystycznego spotkania na Wyżynie Ińskiej spędziło aktywnie czas, spacerując po lesie - z mapą w ręku - i rozwiązując zagadki ze znajomości świata roślin i zwierząt, łowiectwa i ochrony przyrody.

Organizatorem tych ciekawych zajęć terenowych było Powiatowe Zrzeszenie LZS  i sekcja turystyczna Zespołu Szkół Nr 5 ze Stargardu - wraz ze sponsorami nagród Starostwem Powiatowym, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Szczecin - Wydział Sekcji Terenowej Złocieniec, Kołem Łowieckim ,,Knieja Szczecin’’, Nadleśnictwem Dobrzany i Stowarzyszeniem Przyrodników Ostoja Pomorska oraz ZS nr 5 Stargard.

Start i meta rajdu znajdowała się w siedzibie Koła Łowieckiego w Ciemniku - w otoczeniu lasu, w bajkowej jesiennej szacie. Bogata oprawa rajdu to zasługa sponsorów, którzy zapewnili dla każdego uczestnika smaczny posiłek przy ognisku, pakiety do nauki przyrody i geografii dla każdej szkoły oraz nagrody i dyplomy dla wszystkich. Młodzież w przesympatyczny sposób podziękowała wszystkim organizatorom i opiekunom, wśród których po raz kolejny nie zabrakło Dyrekcji ZS nr 5 w osobach Panów: Zbigniewa Jurkiewicza i Ryszarda Klimczewskiego.

Rywalizację turystyczną wygrała drużyna Szkoły Podstawowej ze Strachocina, pod opieką Pani Magdy Kumor. Słowa uznania za rozległą wiedzę przyrodniczą należą się również drużynom z: Gimnazjum w Ińsku, Zespołu Szkół Specjalnych imienia Juliana Tuwima w Stargardzie i Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie.

Organizatorzy Rajdu składają ogromne podziękowanie opiekunom, którzy wraz z młodzieżą - aktywnie uczestniczyli w rajdzie.


Tekst i zdjęcia: Joanna Suleja - komandor rajdu