Głównej zawartości

W nowym roku szkolnym ruszyła kolejna edycja przedsięwzięcia pn.: „Młoda krew ratuje życie” – są to cykliczne akcje, związane z promocją honorowego krwiodawstwa i poborem krwi wśród pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W dniu 11 września br.,  w Zespole Szkól Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim odbyła się pierwsza - w roku szkolnym 2015/2016 - akcja poboru krwi. Zgłosiło się 62 uczniów,  po kwalifikacjach lekarskich pozostało 47 osób, które oddały łącznie 21.150 ml pełnej krwi. W dniu 29 września br., w Zespole Szkól Nr 2 zgłosiły  się 43 osoby, po badaniach lekarskich pozostało 35 uczniów, którzy wraz z  nauczycielami oddali 15.750 ml pełnej krwi. W dniu 1 października  br. pobór przeprowadzono w Zespole Szkół Budowlano-Technicznych, gdzie zgłosiło się 53 uczniów - w tym  nauczyciele. Zakwalifikowały się 32 osoby, które oddały 14.400 ml pełnej krwi. Akcję przeprowadzono również 13 października w II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim. Zgłosiło się 53 uczniów, do pobrania zakwalifikowano 37 osób i zebrano 16.650 ml pełnej krwi. Łącznie oddano 67.950 ml pełnej krwi dla chorych. Po raz pierwszy krew oddało aż 108 uczniów - w tym 66 dziewcząt.

Już od 7 lat akcje poboru krwi w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu organizuje Rejonowa Rada HDK PCK - pod przewodnictwem Jerzego Bochenka i  z udziałem  Renaty i Mariana Wojtakajtisów  oraz Andrzeja Łonia - przy współpracy z Prezesem Klubu przy 2 Stargardzkim Batalionie Saperów - Jackiem Łagiewką. Nauczyciele ze szkół, którzy dbają, aby akcje poboru krwi zorganizować i sprawnie przeprowadzić to: Agnieszka Dyczko, Agnieszka  Świerczyńska, Agnieszka Woźniak, Jarosław Bieńkowski oraz pielęgniarka Wiesława Kaszuba.

Akcje poboru krwi odbywają się pod honorowym patronatem Starosty Stargardzkiego Ireneusza Rogowskiego. Starosta w dniu 13 października br. odwiedził młodzież oddającą krew w II LO w Stargardzie Szczecińskim.

Tekst: J.B. - Rejonowa Rada HDK PCK


Fot. Tadeusz Surma