Głównej zawartości

10 listopada br. odbyło się comiesięczne spotkanie członków Zarządu Powiatu Stargardzkiego z przedstawicielami samorządów gminnych. Gospodarzem był Wójt Gminy Stargard, a spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Klępinie. W posiedzeniu uczestniczyli również: Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim, jak również przedstawiciele: Ludowych Zespołów Sportowych z terenu powiatu stargardzkiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


W pierwszej kolejności, uczestnicy spotkania zapoznali się z zagadnieniami, dotyczącymi funkcjonowania (w Powiecie) ludowych zespołów sportowych, ich osiągnięciami oraz planowanymi w 2016 r. obchodami Dnia Olimpijczyka w gminie Dolice.
Następny punkt w programie spotkania to konserwacja i renowacja zabytków. Konserwator Zabytków przypomniał o obowiązku ewidencjonowania zabytków oraz ich znakowania. Starosta Stargardzki przedłożył uczestnikom spotkania „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Stargardzkiego na lata 2015 - 2018”.
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim zaprosiła samorządy gminne do współpracy. Przedstawiła ofertę współpracy w obszarze doradztwa metodycznego, szkoleń, spotkań i konsultacji w zakresie doskonalenia nauczycieli.
Ostatni punkt spotkania dotyczył dostosowania placówek przedszkolnych z terenu powiatu stargardzkiego do wymogów nowych przepisów przeciwpożarowych.