Głównej zawartości

Wtajemniczenie – pod taką nazwą Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim zorganizowała dwa spotkania edukacyjne dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim kształcących się na kierunku Bezpieczeństwo Publiczne.

Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy służb mundurowych oraz zagadnieniami w zakresie współpracy w zespole, współdziałania, a także przystosowania do życia w zbiorowości ludzkiej.
Pierwsze spotkanie poprowadził specjalista w zakresie kryminalistyki. Uczniowie zapoznali się z: podstawami daktyloskopii, procedurami przeprowadzanymi przez policję na miejscu zdarzenia oraz sporządzaniem portretów pamięciowych.
Podczas drugiego spotkania młodzież mogła „wcielić się” w rolę policjanta i poznać specyfikę pracy w grupie realizacyjnej.  Przedstawione zostały również zasady wykorzystania przez policję środków przymusu bezpośredniego. 

Spotkania edukacyjne połączone z praktycznymi warsztatami umożliwiają wyjście poza ramy obowiązującego systemu szkolnego, a tym samym stają się kuźnią kadr dla instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

Tekst i zdjęcia: podkom. Łukasz Famulski
Oficer Prasowy
Komendanta Powiatowego Policji
w Stargardzie Szczecińskim