Głównej zawartości

Informujemy, że Uchwałą nr XI/140/15 Rada Powiatu Stargardzkiego w dniu 25 listopada 2015 r. uchwaliła Program współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Program określa zasady współpracy, obszary zadań priorytetowych oraz planowaną wysokość środków na realizację zadań publicznych na przestrzeni 2016 r.