Głównej zawartości

W dniu 9 września odbyło się comiesięczne spotkanie Starosty Stargardzkiego Ireneusza Rogowskiego z wójtami oraz burmistrzami gmin powiatu. Tym razem gospodarzem była gmina Stara Dąbrowa.

W Gminnym Centrum Kultury przybyłych gości przywitał Wójt Mieczysław Włodarczyk, a następnie Starosta Ireneusz Rogowski wraz z Członkiem Zarządu Adamem Chrałowiczem otworzyli posiedzenie. Panowie wręczyli włodarzom gmin kalendarze na nadchodzący 2016 rok oraz świąteczne upominki z herbem powiatu.

Tradycyjnie na spotkaniu omawiano bieżące sprawy związane z działalnością samorządów. Poruszono m.in. temat bezpłatnych porad prawnych, które będą udzielane od stycznia 2016 roku w pięciu punktach na terenie powiatu. Rozmowy dotyczyły także transportu publicznego oraz kwestii modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Starosta  poinformował ponadto włodarzy gmin  o planowanych inwestycjach drogowych na 2016 rok.