Głównej zawartości

Pięćdziesiąt bezrobotnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie brało udział w programie aktywizacji zawodowej w 2016 roku. 5 stycznia Powiat Stargardzki podpisał w tej sprawie porozumienie z Centrum Integracji Społecznej.

Centrum, współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy, obejmuje programem tych, którzy mają trudności w samodzielnym powrocie do aktywności zawodowej. To osoby długotrwale bezrobotne, osoby, które wyszły z więzienia, są po kuracji odwykowej, a także bezdomni objęci programem wychodzenia z bezdomności.

Kierowniczka CIS Agnieszka Hołubowska opowiedziała o przedsięwzięciu, które w podobnej formie jest realizowane od 2006 roku. Z początku udział w programie brało ok. trzydziestu osób, dziś jest ich pięćdziesiąt. W Centrum powstały cztery sekcje: opieka nad osobami zależnymi, grupa porządkowa, gastronomiczna i remontowo-budowlana. Uczestnicy programu pracują  sześć godzin dziennie, a także biorą udział w dodatkowych warsztatach. Każda grupa ma swojego instruktora-opiekuna, dodatkowo może liczyć na wsparcie terapeutów i psychologów. Za wykonaną pracę wypłacane jest wynagrodzenie w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Każdy ma także zagwarantowany ciepły posiłek w ciągu dnia. Świadczenia wypłaca Powiatowy Urząd Pracy, który na realizację programu przeznaczył blisko 300 tys. zł.

Te wszystkie działania mają jeden cel – walkę z wykluczeniem społecznym, na które osoby objęte programem są szczególnie narażone. Podejmując pracę, integrują się z mieszkańcami, na nowo uczą się samodyscypliny. Kierowniczka CIS nie ukrywała, że wiele osób ma z tym problemy i nie wszystkim udaje się ukończyć trwający cały rok program. Na miejsca osób, które zrezygnują, prowadzony jest dodatkowy nabór.

W podpisaniu porozumienia udział wzięli: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Wicestarosta Iwona Wiśniewska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Patrycja Gross oraz Kierowniczka Centrum Integracji Społecznej Agnieszka Hołubowska.

Fot. Tadeusz Surma