Głównej zawartości

Komendę Powiatową Policji w Stargardzie po raz kolejny odwiedzili uczniowie, którzy kształcą się na kierunku bezpieczeństwo publiczne w II Liceum Ogólnokształcącym. Szkoła, edukując w zakresie problematyki policyjnej oraz wojskowej, umożliwia wyjście poza ramy obowiązującego szkolnego systemu i stereotypowego nauczania, a tym samym staje się kuźnią kadr dla tych instytucji.

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie wpaja młodzieży właściwe postawy obywatelskie, dyscyplinę, patriotyzm oraz uczciwość. Wszyscy podopieczni, którzy uczęszczają do klas „mundurowych” uczą się współpracy w zespole, współdziałania, a także przystosowania do życia w zbiorowości ludzkiej.
 
Aby zapoznać uczniów ze specyfiką poszczególnych służb mundurowych zgodnie z opracowanym programem, zajęcia systematycznie odbywają się między innymi na terenie poszczególnych jednostek. Nie po raz pierwszy wszystkim uczniom atrakcyjny sposób pozyskania wiedzy zapewnili w swojej siedzibie stargardzcy policjanci.
 
Na pierwszej wizycie specjalista kryminalistyki tłumaczył podstawy daktyloskopii i czynności, które, na co dzień wykonuje między innymi na miejscu zdarzenia. Kolejne spotkania dotyczyły służby w grupie realizacyjnej oraz w Ruchu Drogowym. Natomiast tym razem o zakresie swoich zadań i obowiązków służbowych opowiadał Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie. Podczas prelekcji uczniowie II klasy poznali między innymi zakres współpracy rzecznika z mediami na poziomie, zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim. 

podkom. Łukasz Famulski