Głównej zawartości

18 lutego zaprezentowano najnowszy, dziewiąty tom rocznika Muzeum Archeologiczno-Historycznego pt. „Stargardia”. O publikacji opowiedział Dyrektor MAH Marcin Majewski. W spotkaniu promocyjnym wzięli udział m.in. autorzy tekstów, a także przedstawiciele Powiatu Stargardzkiego i Miasta Stargard.

Dziewiąty tom rocznika „Stargardia” wydany w lutym 2016 roku to pierwszy tom wzbogacony o podtytuł „Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich”. Przedstawione są w nim m.in. wyniki badań wykopaliskowych na terenie osady wczesnośredniowiecznej Stargard-Osetno, artykuł o nowożytnych pojemnikach do wody mineralnej ze Stargardu, czy omówienie testamentu Joachima Wedla z Krępcewa z 1613 roku. Znaleźć można tu również artykuły na temat dziejów rycerskiej rodziny Mellentinów ze Starzyna i Linówka, czy też rezydencji myśliwskiej księcia Jana Fryderyka w Podlesiu.  Zawarte są w nim także polemiki i recenzje, m.in. nowych przekładów średniowiecznych źródeł kronikarskich do dziejów Polski, Pomorza i Słowiańszczyzny zachodniej, a także sprawozdania  z życia muzeum i jego poszczególnych działów oraz nabytki i odkrycia w roku 2014.

Wraz z początkiem 2016 roku rozpoczęły się prace nad powstaniem kolejnego, jubileuszowego tomu. Jego wydanie finansowo wspiera Powiat Stargardzki.


Fot. Tadeusz Surma