Głównej zawartości

We wtorek 8 marca w starostwie odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów ze Starostą Stargardzkim i Zarządem Powiatu Stargardzkiego. Comiesięczne zebrania są okazją do rozmów na temat bieżących spraw oraz problemów samorządów gminnych, a także wymiany doświadczeń.

Korzystając z okazji, na początku spotkania Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski z okazji Dnia Kobiet złożył paniom życzenia i wręczył im kwiaty.

W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Patrycja Gross, która omówiła istotne zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opowiedziała m.in. o dostępnych instrumentach rynku pracy, źródłach ich finansowania oraz o konieczności wykazywania efektywności zatrudnienia.

Następnie Członek Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka, która pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącej Powiatowej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zwróciła się do wójtów i burmistrzów o wsparcie organizacji powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.

W kolejnej części spotkania rozmawiano o bieżących sprawach samorządów gminnych.