Głównej zawartości

9 marca odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Uczestnicy spotkania dokonali oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu stargardzkiego oraz opiniowali pracę powiatowych służb, inspekcji i straży na podstawie ich sprawozdań i informacji z działalności za 2015 r.

Posiedzeniu przewodniczyli: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Członek Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zaopiniowała sprawozdania z działalności: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Ponadto, przedstawiciele służb, straży i inspekcji, przedstawili informacje na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie stargardzkim, m.in. w obszarach: sanitarno-weterynaryjnym,  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej