Głównej zawartości

Ich działalność społeczna, kulturowa i zawodowa, miała istotny wpływ na kształtowanie się powojennych losów powiatu stargardzkiego. Każdy z nich ma niezwykle bogaty życiorys. Mowa o bohaterach wystawy fotograficznej „Ludzie powiatu stargardzkiego – znani i mniej znani” zorganizowanej dziś w starostwie. Zdjęcia autorstwa Daniela Wieczorkiewicza i Michała Kucyrki, można oglądać w holu urzędu do 22 kwietnia.

Bohaterowie wystawy to: Edward Chawryło, Henryk Maciejewski, ks. prał. Henryk Ozga, Zofia Wojdyła, Maria Lisowska, Bohdan Kowalski, Czesław Szyszka, Julia Wołowska, Kazimierz Nowicki, Henryk Kędzierawski, Eugeniusz Ankutowicz oraz Adam Kisio. Wszyscy bohaterowie wystawy zaszczycili swoją obecnością na wernisażu. Niektórzy nie ukrywali, że dzisiejsze spotkanie to dla nich ogromna nobilitacja i powód do wzruszenia. 

W powojenne losy powiatu stargardzkiego wprowadziła zgromadzonych Jolanta Aniszewska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Następnie przedstawiono sylwetki bohaterów zdjęć.

Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski wraz z fotografami – Danielem Wieczorkiewiczem i Michałem Kucyrką, wręczył gościom upominki oraz albumy fotograficzne, będące pokłosiem projektu.

Organizację wystawy wsparł finansowo Powiat Stargardzki. Starosta objął ją również honorowym patronatem.
 
Sylwetki bohaterów wystawy „Ludzie powiatu stargardzkiego – znani i mniej znani”:

Edward CHAWRYŁO – członek Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Kolejarz, mieszkający na terenie powiatu stargardzkiego od 1965 roku, jego największą pasją jest hodowla  gołębi pocztowych. Pan Edward to honorowy oraz zasłużony członek Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Stargard.

Henryk MACIEJEWSKI – maratończyk, mors. Pracownik przedsiębiorstw państwowych i działacz społeczny. Tuż po II wojnie światowej w 1945 roku, przybył z rodziną na teren gminy Marianowo. Muzyk kapeli ludowo-biesiadnej „Retro”, biegacz długodystansowy i wieloletni członek Stargardzkiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym powiatu stargardzkiego.

Ks. prał. Henryk OZGA – senior rezydent Kolegiaty NMP w Stargardzie. Ksiądz katolicki, mieszkaniec ziemi stargardzkiej od 1971 roku. Początkowo proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Ińsku, od 1974 roku, przez 37 lat, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie. Obecnie senior rezydent tejże parafii.

Zofia WOJDYŁA – bibliotekarka Biblioteki Stargardzkiej. Przez całe swoje życie zawodowe, od 1961 roku, związana ze stargardzkimi bibliotekami zakładowymi i miejskimi. Propagatorka czytelnictwa, wychowawczyni wielu pokoleń stargardzkich czytelników i pasjonatów książki.

Maria LISOWSKA – lekarz anestezjolog, od 1975 roku mieszkająca na terenie powiatu stargardzkiego. Prowadząca przez 36 lat Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pracująca również w Poradni Leczenia Bólu Przewlekłego, jak również w Poradni Medycyny Paliatywnej.

Bohdan KOWALSKI – nauczyciel, filozof, filmowiec. Polonista z wykształcenia, filmoznawca, fotograf, marynista, mieszkający na terenie powiatu stargardzkiego od 1945 roku. Autor wielu artykułów, wierszy i kilku książek. Pomysłodawca i wieloletni współorganizator Ińskiego Lata Filmowego. Pan Bohdan jest laureatem nagrody prezydenta Stargardu dla stargardzkich twórców kultury.

Czesław SZYSZKA – Komendant Ośrodka Pracy Więźniów w Stargardzie w latach 1965-1974. Całe swoje życie zawodowe przepracował w resorcie sprawiedliwości. Działkowicz, malarz i najstarszy student Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie. Uwielbia malarstwo klasyczne francuskie i hiszpańskie.

Julia WOŁOWSKA - społecznik, animatorka lokalnej kultury. Zawodowo związana z rolnictwem, społecznie zaangażowana działaczka i animatorka kultury ludowej. Mieszkanka ziemi stargardzkiej od 1945 roku. Muzyk lokalnej kapeli ludowo-biesiadnej. Inicjatorka wielu imprez kulturalnych w Brudzewicach, w gminie Suchań.

Kazimierz NOWICKI – nauczyciel, samorządowiec, założyciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie. Polityk, samorządowiec oraz działacz społeczny, związany ze Stargardem od końca lat 40. XX w. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Zasłużony dla Stargardu.

Henryk KĘDZIERAWSKI - Kierownik USC w Stargardzie, mieszkający w Stargardzie od roku 1970. W swoim życiu zawodowym był m. in. ślusarzem, tokarzem, pracował w stoczni oraz w byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP.

Eugeniusz ANKUTOWICZ – żołnierz zawodowy, Sybirak, Prezes Oddziału Związku Inwalidów Wojennych w Stargardzie. Pułkowik Wojska Polskiego oraz dowódca wojskowy mieszkający w Stargardzie od 1964 roku, uczestnik szlaku bojowego 1 Armii Wojska Polskiego. Otrzymał liczne ordery i odznaczania, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznakę Honorowego Związku Inwalidów Wojennych. Prezes Oddziału Związku Inwalidów Wojennych w Stargardzie.

Adam KISIO - nauczyciel, samorządowiec, działacz społeczny. Mieszkaniec Stargardu od 1945 roku, związany ze stargardzkim szkolnictwem jako nauczyciel matematyki i dyrektor szkół podstawowych i średnich. Przez ponad 35 lat sprawował funkcję radnego miejskiego.

Fot. Tadeusz Surma