Głównej zawartości

Pierwsza naukowa instytucja w powiecie stargardzkim uroczyście otwarta. Główne zadania Pomorskiego Instytutu Akwakultury i Limnologii to prowadzenie projektów badawczo-wdrożeniowych, świadczenie usług z zakresu zarządzania i doradztwa oraz edukacja.

Fundacja PIAiL powołana została w celu prowadzenia działalności naukowej w zakresie akwakultury i limnologii oraz dziedzin pokrewnych, działalności w zakresie ochrony środowiska oraz wspierania wszelkich inicjatyw na rzecz obszarów zależnych od rybactwa. Fundacja – Pomorski Instytut Akwakultury i Limnologii jest najmłodszą tego typu jednostką w Polsce. Lokalizacja Instytutu nie jest przypadkowa, jest związana z brakiem tego typu placówki w zachodniej Polsce. Instytut powstał w wyniku zapotrzebowania gospodarki na tego typu placówkę.

Głównym źródłem finansowania Instytutu będą środki pochodzące z działalności usługowej i naukowej świadczonej na rzecz jednostek gospodarczych.

W uroczystym otwarciu, wśród licznie zgromadzonych gości, uczestniczyli m.in. Krzysztof Kozłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Michał Jach – Poseł na Sejm RP, bp Henryk Wejman, Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki, Sławomir Pajor – Prezydent Miasta Stargard, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Członek Rady Fundacji, dr Janusz Posady - proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie, mgr inż. Mirosław Łukomski - Przewodniczący Rady Fundacji, Radosław Kołaczyk - Prezes Zarządu Fundacji, Elżbieta Krawczykowska - Wiceprezes Zarządu Fundacji.

W programie artystycznym wystąpili uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie: Kornelia Fijałka (skrzypce) i Grzegorz Snopka (akordeon).

Siedziba Fundacji - Pomorskiego Instytutu Akwakultury i Limnologii znajduje się na najwyższym piętrze w Centrum Handlowym "Zodiak", przy ul. Wyszyńskiego 12-15 w Stargardzie. Więcej informacji o Fundacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://piail-stargard.pl/