Głównej zawartości

Dziś w starostwie odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło honorowych dawców krwi i organizatorów akcji poboru w powiecie. Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski podziękował im za wkład i zaangażowanie w promocję krwiodawstwa.

Uchwałą Kapituły Honorowej - Polskiego Czerwonego Krzyża, przyznano odznaki honorowe za wspieranie ruchu Honorowego Krwiodawstwa oraz idei czerwonokrzyskiej. Odznakę II stopnia otrzymał Pan Leszek Pietrakowski, odznakę IV stopnia – firma STANRO sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie. Odznaki wręczyli Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w Stargardzie Jerzy Bochenek oraz Zastępca Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Stargardzie Bożena Nowicz.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny i bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi, Zachodniopomorski Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża nadał złotą odznakę „Zasłużony Dawca Krwi” za oddanie 18 litrów krwi dla plut. Jacka Łagiewki, a także srebrną odznakę za oddanie 12 litrów krwi dla sierż. Grzegorza Gawrysiaka. Brązowe odznaki za oddanie 6 litrów krwi otrzymali natomiast: Mirosław Kacprzak, Kordian Molik, Grzegorz Kałuziak, sierż. Janusz Król, ppor. Michał Solich, st. szer. Szymon Robak, Waldemar Lubiński, st. szer. Paweł Mazurek

Na koniec uroczystości Pan Jerzy Bochenek podziękował dowódcy 2 stargardzkiego batalionu saperów podpułkownikowi Sławomirowi Szweminowi oraz prezesowi Klubu HDK Saper – Jackowi Łagiewce. Ppłk Szwemin oraz Pan Jerzy Bochenek otrzymali natomiast podziękowania od Starosty.


Fot. Tadeusz Surma