Głównej zawartości

Nowym Komendantem Powiatowym Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego został Pan Adam Mroczkowski. 21 czerwca Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Członek Zarządu Powiatu Adam Chrałowicz spotkali się z nowym komendantem oraz jego poprzednikiem – Panem Stefanem Kałużą.

Starosta podziękował dotychczasowemu komendantowi za pracę na rzecz ochrony akwenów wodnych przed kłusownictwem i zanieczyszczeniami w celu zapewnienia sprawnych połowów wędkarskich. Następnie przywitał nowego komendanta. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie starosta powołał na to stanowisko Pana Adama Mroczkowskiego.