Głównej zawartości

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie miało szczególny charakter. 24 czerwca odbyło się tam nie tylko pożegnanie uczniów, ale także spotkanie podsumowujące 41 lat pracy zawodowej dyrektora Zbigniewa Jurkiewicza. 

Kwiaty, prezenty, listy gratulacyjne, a przede wszystkim ciepłe słowa i życzenia, składali uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, współpracownicy i przedstawiciele szkół oraz instytucji z powiatu stargardzkiego.

Zbigniew Jurkiewicz przeszedł na emeryturę po 41 latach pracy zawodowej. Dyrektorem Zespołu Szkół nr 5 im. T. Tańskiego był od 1 września 1994 roku.


Fot. Tadeusz Surma