Głównej zawartości

W dniu 30 czerwca na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniona została Pani Monika Rygiel, dotychczasowy zastępca.

Pani Monika Rygiel ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu organizacji pomocy społecznej, ekonomii społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach pomocy społecznej, w tym na stanowiskach kierowniczych.