Głównej zawartości

Kolejowa Orkiestra Dęta w Stargardzie ma już 70 lat. Jubileusz świętowano 16 września w miejscu, z którym jest szczególnie związania – w Domu Kultury Kolejarza. To właśnie tam zaczynała i do dziś ćwiczy oraz występuje. Uroczystość była okazją do wspomnień, podziękowań i życzeń, a przede wszystkim do wysłuchania muzyki, wyjątkowej, bo łączącej w sobie tradycyjne brzmienie orkiestry dętej z nowoczesnością.

Kolejowa Orkiestra Dęta DKK jest związana ze Stargardem od 1946 roku. Nic więc dziwnego, że na jubileuszową uroczystość przybyło tak wiele osób. Wśród gości byli przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa oraz instytucji z całego województwa.

Z okazji 70-lecia orkiestra otrzymała od Powiatu Stargardzkiego nowe talerze do gry. Prezent wręczyła Wicestarosta Iwona Wiśniewska. Ponadto, samorząd powiatowy dofinansował wydanie folderu na temat historii i działalności orkiestry. 

Orkiestra Dęta Domu Kultury Kolejarza powstała w 1946 roku, a jej pierwszym dyrygentem był Mieczysław Sebastianowicz. Od 1970 roku rolę tę pełnił Benedykt Grzeszak. Orkiestra koncertowała w kraju i za granicą, brała udział w przeglądach i festiwalach, odnosząc wiele sukcesów. Obecnym dyrygentem Kolejowej Orkiestry Dętej DKK jest Mirosław Wesołowski. Na bazie orkiestry powstała również nowa muzyczna formacja – Big Band 2 Stargard, grająca m.in. utwory jazzowe.


Fot. Tadeusz Surma