Głównej zawartości

W ramach projektu pozakonkursowego ”Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” RPO WZ, w dniu 29 września br. w Starostwie Powiatowym w Stargardzie zorganizowane zostało spotkanie dla podmiotów działających w sektorze pomocy społecznej.

Spotkanie odbyło się w ramach, Działanie 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie pn. „Od kooperacji do (re)integracji” dotyczących współpracy jednostek systemu  pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym i OWES.

Celem działań jest zbudowanie spójnego systemu integracji społecznej i wzmocnienia lokalnego rynku pracy poprzez włączenie doń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej.

Spotkanie zorganizował i prowadził Pan Jerzy Wójtowicz – główny specjalista ds. Koordynacji rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej). Współorganizatorem była „Fundacja Pod Aniołem” z siedzibą w Dobrzanach.

Więcej informacji na stronie ww.wzp.pl