Głównej zawartości

13 października, w przeddzień święta Edukacji Narodowej, w Stargardzkim Centrum Kultury wyróżniono nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników placówek oświatowych z powiatu stargardzkiego. Podziękowano im za ciężką pracę na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie, nie tylko w sferę nauczania, ale także wychowywania.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej została przygotowane przez Powiat Stargardzki oraz Miasto Stargard. Starosta Ireneusz Rogowski oraz Prezydent Sławomir Pajor przywitali zaproszonych gości i złożyli życzenia pracownikom oświaty. W uroczystości wzięła udział Pani Magdalena Zarębska-Kulesza – Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

- To właśnie Wy, drodzy pedagodzy, jesteście filarem kształcenia dzieci i młodzieży. To w dużej mierze od Waszych postaw, wiedzy, oraz Waszego pedagogicznego talentu, zależy, jak będzie wyglądało życie tych wszystkich młodych ludzi, jaką drogę obiorą w przyszłości – mówił Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.

Galę uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży. Na scenie SCK zaprezentowały się zespoły taneczno-wokalne: Rupaki, Gest Duo i Gest Mini z Młodzieżowego Domu Kultury.

Starosta i Prezydent nagrodzili:

•    z przedszkoli miejskich:

1. Ewę Klaudzińską – nauczycielkę Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

2. Elżbietę Marszalenko – nauczycielkę Przedszkola Miejskiego nr 2,

3. Beatę Jankowską  – nauczycielkę Przedszkola Miejskiego  nr 3,

4. Katarzynę Raczyńską  – nauczycielkę Przedszkola Miejskiego  nr 4,

5. Dorotę Michalską  – nauczycielkę Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,

6. Annę Sikorską – nauczycielkę Przedszkola Miejskiego nr  6


•     ze szkół podstawowych:

1. Angelikę Antończak – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 1,

2. Izabelę Jurewicz-Zimny - nauczycielkę Szkoły Podstawowej ZSO,

3. Grażynę Małgorzatę Chudzik  –  nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 3,

4. Beatę Marię Kowbel – nauczycielkę  Szkoły Podstawowej nr 4,

5. Jadwigę Henrykę Milkę  – nauczycielkę  Szkoły Podstawowej nr 5,

6. Wioletę Sawicką – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 6,

7. Beatę Jachymek  – nauczycielkę  Szkoły Podstawowej  nr 7,

8. Małgorzatę Nowak – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 8•    z gimnazjów i Młodzieżowego Domu Kultury:

1. Monikę Różyczkę – nauczyciela Gimnazjum nr 1,

2. Małgorzatę Kuligowską-Lorek – nauczycielkę  Gimnazjum nr 2,

3. Marzenę Dorotę Litwin  – nauczycielkę Gimnazjum nr 3,

4. Annę Kamińską – nauczycielkę  Gimnazjum nr 4,

5. Jacka Mariana Jankowskiego – nauczyciela Młodzieżowego Domu Kultury.


•    ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych: 


1. Halinę Baraniak - nauczycielkę I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie.

2. Ewę Januszkiewicz – nauczycielkę  II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,

3. Halinę Orzechowską – pedagoga Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stargardzie,

4. Katarzynę Wieczorkiewicz – nauczycielkę Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie,

5. Elżbietę Capar – nauczycielkę Zespołu Szkół Nr 2 w Stargardzie,

6. Monikę Małecką – nauczycielkę Zespołu Szkół Budowlano –Technicznych w Stargardzie,

7. Ewę Ściesińską – nauczycielkę Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie,

8. Joannę Suleję – nauczycielkę Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie,

9.Dorotę Kujawską – nauczycielkę Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie,

10. Dorotę Wiśniewską – Wicedyrektor Bursy Szkolnej w Stargardzie,

11. Krzysztofa Gontarza – nauczyciela Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie

Nagrody dla dyrektorów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymali:

1. Andrzej Kałuża – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,

2.Tomasz Korytkowski– Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie,

3. Henryk Szymczak – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie,

4. Romuald Bobrowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3,

5. Alicja Sopalska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4,

6. Małgorzata Góźdź – Dyrektor  Przedszkola Miejskiego nr 3,

7. Teresa Kubiak – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5,

8. Urszula Borkowska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6.

Ponadto, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Lilianna Janeczek – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 1.