Głównej zawartości

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie zorganizowała społeczną debatę, na której poruszono temat bezpieczeństwa w mieście, w szczególności w rejonie ulic: Pierwszej Brygady, Towarowej, Bema, Różanej, Spokojnej, Jesiennej, Letniej, Przerwy Tetmajera i Kościuszki. Do udziału w dyskusji zaproszono lokalną społeczność.

W debacie, która odbyła się 19 października w Szkole Podstawowej nr 7, wzięli udział m.in.: Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego Irena Agata Łucka, Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Sowa, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Robert Nowak oraz Komendant Straży Miejskiej w Stargardzie Wiesław Dubij.
 
Wśród specjalistów z policji znaleźli się przedstawiciele prewencji oraz ruchu drogowego. Na spotkanie przybyli również radni, a  także mieszkańcy, którym nie jest obojętny stan bezpieczeństwa w tym rejonie.
 
Omówiono zmiany, które wprowadzono po poprzedniej debacie. Poddano też dyskusji nowe oczekiwania mieszkańców i dokonano koordynacji działań policji, administracji samorządowej ze społecznością lokalną. Uczestnicy debaty wskazywali problemy, mające wpływ  na poczucie komfortu i bezpieczeństwa w analizowanym rejonie. Omawiane zagadnienia głównie dotyczyły spraw porządkowych, mieszkańcy wskazywali też nieprawidłowości w ruchu drogowym.

Fot. Tadeusz Surma