Głównej zawartości

26. października br., w holu budynku Starostwa, odbył się wernisaż wystawy pt. „25 lat niepodległości Ukrainy – Ukraina, jakiej nie znamy”. Inicjatorem wystawy jest Związek Ukraińców w Polsce, koło w Stargardzie.

Plansze pokazują drogę i dorobek Ukrainy ostatnich 25 lat, a także współpracę polsko-ukraińską, w tym wybrane projekty realizowane w ramach polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. Znaczna część zdjęć zamieszczonych na wystawie została podarowana przez najlepszych ukraińskich fotografików.

Wystawa prezentowana będzie do 28. listopada br.

Foto: T.Surma